Hedwig Cooremans

Vertalingen uit het Italiaans

De Wachtkamer

Toneelstuk voor 6 dames vertaald door Hedwig Cooremans 

(origineel: La Sala d'attesa van Stefania De Ruvo )
Korte inhoud: 

Vijf dames van verschillende pluimage komen in de Wachtkamer terecht. Ze
hebben allemaal een andere reden om hier te zijn: een afspraak met hun oncoloog,
psychologe, gynaecologe of plastische chirurg. De vijfde denkt dat ze zich in het
politiecommissariaat bevindt. Geen van hen weet aanvankelijk wat er gebeurde
voor ze de Wachtkamer betraden of hoe en waarom ze er terecht gekomen zijn.
Op hen wacht Omerta, die op hun vragen geen antwoord geeft. Wie is zij?
Door met mekaar te praten keert hun geheugen stilaan terug... Hun verleden
vertoont één gemeenschappelijk kenmerk: het geweld dat hun partner jarenlang op
hen uitoefende.
De dames zoeken eveneens een manier om deze (gesloten) Wachtkamer te
verlaten.
De zes vrouwen vertellen de geschiedenis van het geweld dat ze persoonlijk
meemaakten telkens in de tegenwoordige tijd. Deze manier van zeggen geeft een
zeer directe spreekstijl. Het laat hen alles herbeleven, zodat ze de toeschouwer als
het ware deel laten uitmaken van hun verhaal.
Het stoort niet als de actrices zich hierbij rechtstreeks tot het publiek wensen te
richten.
Beschikbaar in de digitale bib

Waar hadden we ’t eigenlijk over? 

Komedie voor 1 dame + 1 heer vertaald door Hedwig Cooremans 

(origineel: ‘Che cosa stiamo dicendo?’ door Cristiano Censi) 

Korte inhoud: 

Deze komedie is een aaneenschakeling van sketches die op de rand van het absurde en het komische balanceren. Ze vormen een min of meer logisch geheel en vertellen ons over het leven van Dorothy en Bernard, een koppel met een hoek af, bij wie aantrekken en afstoten, ruzie en verzoening geen dagelijkse, maar levenslange kost zijn. 

Black-out

Toneelspel voor 1 dame + 1 heer vertaald door Hedwig Cooremans

(origineel: ‘Raptus’ door Nicola Manzari)

Korte inhoud:

Een jonge psychologe verblijft samen met een gevangene die verdacht wordt van moord ergens aan de kust. HIJ beweert een black-out gehad te hebben op het ogenblik van de feiten.

De rechter heeft haar 20 dagen de tijd gegeven om een objectieve analyse te maken, zodat de rechtbank kan overgaan tot een vonnis met een rechtvaardige veroordeling of vrijspraak. Lukt het haar niet de feiten te reconstrueren, dan mag ZIJ haar carrière als psychologe vergeten.

Hij vertelt haar onomwonden dat hij zin heeft in haar. Zij stelt dat haar professionaliteit en het resultaat van haar onderzoek voorrang hebben en dat haar persoonlijke gevoelens hieraan onder- geschikt zijn.

De achtergrond en de gevoelens van de twee personages zullen echter onvermijdelijk met mekaar verweven worden, met een fatale afloop als gevolg. 

De psychologe

Toneelspel voor 2 dames + 3 heren vertaald door Hedwig Cooremans

(origineel: ‘La Psicóloga’ door Nicola Manzari)

Korte inhoud:

Het spel van twee vrouwen die rivalen zijn in de liefde, evolueert naar een zwijgzame overeenkomst tegen de man die zijn plichten niet nakomt. De klassieke driehoeksverhouding wordt echter een vierhoek wanneer een vierde, onwetende man in hun netten verstrengeld raakt. 

Tot de rollen worden omgekeerd.

Dit is een stuk over vrouwen die hun persoonlijke interesse en gefrustreerde ambities boven alles stellen. De nadruk wordt gelegd op hun vermogen tot vergelding, waardoor ze niet meer in staat zijn gevoelens te uiten die voor hen persoonlijk veel aangenamer zouden zijn.

Ondanks de lichte toon waarin dit stuk is opgevat, leidt de strijd tussen de verschillende gevoelens ertoe dat de macht over de andere een levensdoel wordt.

Taboe 

Toneelspel voor 1 dame + 1 heer vertaald door Hedwig Cooremans 

(origineel: ‘Tabù’ door Nicola Manzari) 

Korte inhoud: 

Het eeuwige conflict tussen Recht en Geweten. 

De existentiële crisis van een magistraatrechter die voor het eerst in zijn leven gedwongen wordt te twijfelen aan de juridische waarden waarin hij blind geloofde en die hij trouw heeft gediend in de uitoefening van zijn ambt. Het is een meisje van dertien die zijn leven overhoop gooit tot hij zich verplicht voelt zijn eigen proces te ensceneren waarin hij tegelijk rechter, veroordeelde, advocaat en openbaar ministerie is. 

Doodgewone stervelingen

Komedie voor 3 dames + 3 heren vertaald door Hedwig Cooremans

(origineel: ‘Comuni mortali’ door Tiziano Scarpa)

Korte inhoud:

‘Doodgewone Stervelingen’ is een absurde fabel, een zwarte komedie die de wereld van rouw en begrafenis op zijn kop zet.

Een jongeman meldt zich als sollicitant bij een begrafenisondernemer. Samen met de gerante belandt hij in de meest paradoxale situaties, wanneer zij erin slaagt op een unieke manier een zelfmoordenaar uit de dakgoot te redden. Ze bespreken hoe ze de firma commerciëler kunnen maken, want een rouwcentrum is veruit de enige zaak die niet rond publiciteit werkt. Hoe kan de mens met reclame gewonnen worden voor de dood? 

Tot de doodskistenmannequin en de directeur-vampier van de zaak opdagen en haast iedereen ‘tot een hoogtepunt’ komt.

Kristoffel

Komedie voor 2 dames + 2 heren vertaald door Hedwig Cooremans

(origineel: ‘A volte un gatto’ door Cristiano Censi)

Korte inhoud:

Het botert niet meer tussen Carl en Louise. Vooral Carl interesseert het nog maar bitter weinig. Het hondje Dora en de kat Kristoffel worden door hun baasjes als menselijke wezens behandeld. Kristoffel herinnert zich van toen hij klein was dat zijn baasje met hem naar een meneer ging die een witte jas droeg. Daarna had hij pijn. Daar denkt hij soms nog aan.

Kristoffel moet dringend, maar zijn bak werd al dagen niet meer ververst. Hij wil het niet in huis doen. Kristoffel ontsnapt daarom uit het appartement. Hij heeft echter nog nooit een straat van dichtbij gezien... De dieren begrijpen mekaar en ze begrijpen de mensentaal.

De mensen begrijpen de dierentaal niet, laat staan dat ze mekaar zouden begrijpen!

De kletskousen

(of ‘Roddel’ of ‘De Lameeren’)

Komedie voor 7 dames + 10 heren vertaald door Hedwig Cooremans

(origineel: ‘I Pettegolezzi delle Donne’ door Carlo Goldoni)

Korte inhoud:

Checca en Beppo gaan trouwen en dat zullen de meest afgunstige vrouwen uit de vissersbuurt geweten hebben! 't Schijnt dat Checca een bastaard is van Baas Toni. Ze zeggen dat haar echte vader zo'n vreemde is! En ik heb horen zeggen dat... Van 't ene woord komt het andere, tot Beppo het zelfs uitmaakt! Dan gaat een kwaaie Checca op zoek naar de verspreidsters van de Roddel. Ze ontmaskert niet alleen 'De Kletskousen,' (die geen greintje schaamte hebben!) ze vindt zelfs haar echte vader. En dat is niet om te lachen! Natuurlijk zal ze met haar Beppo trouwen!

Voor wie een feestelijk spektakel wil en graag veel volk op de scène heeft!