Van maîtresse tot abdis? 

Komedie voor 8 dames + 9 heren door Leon Pensaert 

Korte inhoud: 

Het stuk speelt in het Frankrijk van de 17de eeuw. Een meisje uit de burgerij gaat na een tweejarige opleiding aan de abdijschool naar het bedevaartsoord van Agnes Sorel. Zij hoopt erop in Versailles aan de slag te kunnen als hofdame. In flashbacks vernemen we welke vakken er werden gedoceerd. Hofdame is eigenlijk een eufemisme voor courtisane, maîtresse. Hoewel er verwijzingen zijn naar het leven aan de Franse hoven, balanceert het toneelstuk zich op de dunne koord tussen komedie en klucht. Ook de carrièreswitch van maîtresse naar abdis ligt misschien erg voor de hand.