Van den Briele Luc

Contact en info:
Adres:
Bleekstraat 6 / 309  -  2800 Mechelen
E-mail: [email protected]

Baekesim 

Historisch drama voor 3 dames + 10 heren door Luc Van den Briele

Korte inhoud:
Baekesim vertelt het geromantiseerde verhaal over de wandaden van de beruchte roversbende van Baekelandt in het omstreeks het jaar 1800 door Frankrijk bezette Vlaanderen, met o.a. een dienstplicht in het Franse leger voor mannen van 20 tot 25 jaar. Ook de naweeën van de bloedig onderdrukte Boerenkrijg van 1798 wakkerden het verzet tegen de Franse bezetter aan. In het kielzog van dit niet alleen door onvrijheid, maar ook door armoede en honger gekenmerkt tijdperk ontstond de beruchte roversbende van Baekelandt. 
Naast Baekelandt spelen ook Simpelaere (als tweede bendeleider) en Francisca Ameye (als jongste vrouwelijk lid van de bende) een vrijwel even belangrijke hoofdrol. Tijdens de eindperiode van hun criminele activiteiten beginnen de saamhorigheid en de bendetrouw te wankelen. Ook de wat idyllische liefde tussen Simpelaere en Francisca Ameye en hun plan om de bende te ontvluchten spelen een rol in de ondergang van de bende. Door het focussen op enerzijds het einde van de bende en op de rol van Simpelaere en Francisca Ameye en anderzijds op maatschappelijke en psychologische achtergronden van hun crimineel gedrag (o.a. het oorzakelijk verband tussen dit asociale gedrag en allerlei nare ervaringen tijdens de kinder- en jeugdjaren van de hoofdpersonen), brengt Baekesim een enigszins nieuw geluid in de literatuur over de roversbende van Baekelandt.
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

 

Borelle 3000 

Tragikomedie voor 6 dames + 8 heren door Luc Van den Briele

Korte inhoud:
Sciencefiction in het theater, want we bevinden ons in de drieëndertigste eeuw. Na een kernoorlog hebben vrouwelijke legerofficieren de macht gegrepen en een dictatoriale en matriarchale maatschappij opgericht. De mannen werden uitgemoord of worden als slaven gebruikt. Hier en daar leven nog kleine groepen vrije mensen, o.a. in het Vlaamse heuvelland. Borelle is hun leider en bezieler. Met de hulp van door de natuur geïnspireerde magie wil hij de dictatuur van de door hem als onvrouwen bestempelde vrouwen breken. Het komt tot een botsing met de Vadsige Koningin van het Vlaamse matriarchaat en haar meer en meer corrupte regering. Prinses Cheribelle wordt verliefd op Borelle en de nar van de koningin begint meer en meer stokken in de wielen van het regime te steken. De ministers van de koningin zakken als mislukte puddingen in elkaar. Voorgoed?
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Bosnia-Bruselogovina 

Drama voor 2 dames + 4 heren door Luc Van den Briele

Korte inhoud:
Eerste bedrijf: Een gevangenenkamp in Bosnië. Een Vlaams cultureel ambassadeur is de gast van een Servische kapitein. Een krijgsgevangen, muzelmanse ober is het slachtoffer van een mensonterend en soms luguber spel. Een onthullende opmerking van een aanwezige hoer brengt ontnuchtering en het besef van medeplichtigheid aan oorlogsfeiten. Het tweede bedrijf suggereert de mogelijkheid van gelijkaardige Balkantoestanden in eigen land. Een Serviër is de gast van een (Franstalig Brusselse) kapitein. De ober is een gevangen Vlaming, een Uilenspiegel–figuur, die humor als wapen voor verzet gebruikt. Leidt de getuigenis van een gevangen, zwaar vernederde Vlaamse vrouw tot een blinde haat tegen de Franstalige verdrukkers, of ontdekken ze in de spiegel van de Servische gast een meer genuanceerd toekomstbeeld?
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

De heks van Mechelen 

Toneelspel voor 5 dames + 11 heren door Luc Van den Briele
(dubbelrollen mogelijk)

Korte inhoud:
Een jonge vrouw komt in contact met een voor duivel spelende kwakzalver, maakt kennis met allerlei hallucinerende kruiden en vliegt in verbeelding naar een heksensabbat. Met de kruiden valt ze ook haar werkgevers (en uitbuiters) lastig. Een pater tracht haar duivel uit te drijven, maar hij bijt zelf in de verboden appel. Ze wordt aangeklaagd en aangehouden en na een mensonterend heksenproces wordt ze door een sadistisch geïnspireerde schout tot de brandstapel veroordeeld. Maar welke visioenen ziet ze in de vlammen?
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

De Kaikoura droom 

Tragikomedie voor 1 dame + 2 heren door Luc Van den Briele
Duur: 80 minuten

Korte inhoud:
Na drie beroertes zit een ruim zestigjarige man (een woordeloze rol) in een rolstoel. Hij kan niet meer gaan en praten. Hij lacht of weent, stoot klanken uit en gebruikt ook lichaamsbewegingen om zijn af en toe opborrelende gevoelens te uiten. In een lange monoloog mijmert zijn bijna even oude vrouw over haar leven en haar onzekere toekomst. Een ongeveer veertigjarige en wat sullige warenhuisverkoper komt de man (zijn vroegere chef) bezoeken. Voor de vrouw wordt deze onverwachte bezoeker ongewild een stoorzender. Na zijn bezoek liggen een aantal van haar zekerheden aan scherven. Haar monoloog gaat dan een heel andere richting uit. Is haar huwelijk jarenlang overschaduwd door bedrog en ontrouw van de man? Zal ze wraak nemen? En hoe?
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

De katakatieheks 

Tragikomedie voor 5 dames + 11 heren door Luc Van den Briele
(dubbelrollen mogelijk)

Korte inhoud:
Begin zeventiende eeuw. In de buurt van Scherpenheuvel wordt een jonge vrouw door haar vader in de steek gelaten en ze komt in contact met een voor duivel spelende kwakzalver. Hij leert haar allerlei hallucinerende kruiden kennen en helpt haar in verbeelding naar een heksensabbat vliegen. 
Met allerlei kruiden valt ze in Antwerpen haar werkgevers - en uitbuiters - lastig. Ook in Antwerpen tracht een pater haar duivel uit te drijven, maar hij bijt zelf in de verboden appel. Ze wordt in Antwerpen verjaagd en komt toevallig in Mechelen terecht waar ze, na een mensonterend heksenproces door een sadistisch geïnspireerde schout tot de brandstapel wordt veroordeeld. 
Dit toneelspel is gebaseerd op een in 1641 echt gebeurd geval van heksenvervolging in Vlaanderen en is een herwerking van het eerder als ‘De heks van Mechelen’ opgevoerde toneelstuk.
De 16 personages kunnen met dubbelrollen vertolkt worden met minimum 3 dames + 4 heren.
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

De waarzegger 

Eenakter voor 8 dames + 8 heren door Luc Van den Briele
Duur: 50 minuten

Korte inhoud:
In een kermistent treedt de Joker op als professor Jockère, die de toekomst voorspelt en met zijn magische handen ziekten beteugelt en genezing brengt voor veel kwalen en ongemakken. Hij krijgt een vrouw op bezoek, die op zoek is naar een man die haar jeukende eenzaamheid kan wegnemen en van een rokkenjagende man die bij de waarzegger komt peilen naar niet riskante mogelijkheden om zijn vrouw te vermoorden. De speelkaartfiguren waarmee de waarzegger werkt, worden door acteurs vertolkt. De niet actief aan de voorspellingen deelnemende speelkaarten dansen en musiceren op de achtergrond.
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Dromen van Julie 

Drama voor 2 dames + 1 heer door Luc Van den Briele
Duur: 40 minuten

Korte inhoud:
Ongeveer een jaar voor zijn dood, krijgt de zieke Peter Benoit bezoek van een vreemd figuur. Het is een Afgezant van de naderende Dood, die een eindbalans van Benoits leven wil voorbereiden. Als zijn vele verhoudingen met vrouwen ter sprake komen, wordt hij geconfronteerd met de geest van zijn moeder en van Julie Zoë Pfotzer, zijn grote jeugdliefde. Bij de terugkeer van de dienstmeid Leonie, vloeien droom en realiteit in elkaar. Gebaseerd op biografische gegevens over Peter Benoit. De engel is een neutrale jongeling, de dienstmeid is een volksvrouw van middelbare leeftijd. Een gesluierde vrouwenfiguur speelt afwisselend de wat strenge moeder en de zachte en liefdevolle minnares.
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Een avond in mei 

Tragedie voor 1 dame + 4 heren door Luc Van den Briele
Duur: 45 minuten

Korte inhoud:
Een oorlogsblinde bedelaar heeft als soldaat een jonge vrouw verkracht en dan vermoord. Door zijn nalatigheid en drang naar zelfbehoud sneuvelden ook drie kameraden. In zijn verbeelding komen deze drie gesneuvelden hem rekenschap vragen. Zij eisen iets van zijn levensvreugde op en willen dat hij de verborgen kanten van zijn oorlogsverleden aan zijn vrouw vertelt. Hoe zal die reageren wanneer iets van de waarheid tot haar doordringt? Van deze in 1990 op het Nederlands–Vlaamse Eenakterfestival bekroonde eenakter is nu een geactualiseerde en lichtjes herwerkte versie verkrijgbaar.
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Een tuin met warme aarde 

Tragikomedie voor 3 dames + 4 heren door Luc Van den Briele

Korte inhoud:
Een wat absurdistisch toneelspel waarin een nar ook wel eens generaal, vader Overheid en wetsdokter speelt, waarin een al dan niet vermoorde vrouw op zoek gaat naar een vergeldingswapen maar daarna mét een magere en een dikke moordenaar in een vaderlandse parademars stapt, waarin een oude vrouw in een rolstoel ter dood veroordeeld wordt omdat de sociale zekerheid er niet meer voor betalen wil en waarin een maatschappelijke, wat schizofrene dichter bij een prostituee op zoek gaat naar de echte en enige tuin met warme aarde. Een spetterend spektakel met een licht en kleur spuwende jukebox (of iets dat er op lijkt) in een satire op hedendaagse én eeuwige toestanden waarin zowel een Napoleon– als een cowboyhoed en een tulband opduiken. En tussen al dat geweld: poëtische stilten om over een en ander na te denken, en zelf ook de weg te vinden naar de tuin van de warme liefde.
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Godeliph 

Tragedie voor 3 dames + 6 heren door Luc Van den Briele

Korte inhoud:
Het boeiende leven, de dood en de eerste wonderen van de heilige Godelieve van Gistel (elfde eeuw), op een haast sprookjesachtige wijze verteld voor een hedendaags publiek. Op zeer jonge leeftijd werd de geheel onervaren Godeliph uitgehuwelijkt aan de ruwe vikingafstammeling Bertholf. Tegen haar zin (en haar wellicht lesbische gevoelens) aanvaardt ze een bevolen huwelijk, maar ze ontvlucht de echtelijke betrekkingen. Ze wordt door haar man en boze schoonmoeder vernederd, mishandeld en uiteindelijk vermoord. Veertien jaar na haar dood is ze al heilig verklaard. Ze kon kraaien in slaap wiegen, broden vermenigvuldigen en zieke ogen genezen. Heeft ze deze krachten ook omgekeerd om wraak te nemen op haar man en zijn minnares?
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Heksen 

Toneelspel voor 10 dames + 32 heren door Luc Van den Briele

Korte inhoud:
In acht taferelen wordt de voorgeschiedenis van de heksenvervolging geschetst, van in het Aards Paradijs van Adam en Eva, via de bij monniken ingeprente middeleeuwse weerzin tegen vrouwen, tot in het Vlaanderen van de zeventiende eeuw. Negen andere taferelen brengen het levensverhaal, de foltering en de veroordeling tot de dood op de brandstapel van een eenvoudige Vlaamse volksvrouw, van de Mechelse Katelijne Janssens. Ze stierf in 1642 op de brandstapel.
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Het geheim van koffie 

Eenakter voor 1 dame + 3 heren door Luc Van den Briele
Duur: 45 minuten

Korte inhoud:
Voorjaar 1999, tijdens de burgeroorlog in Kosovo. Een gevangen journalist is de gast van een Servische kapitein. Wordt het een gewoon verhoor of is er meer aan de hand? Wat scheidt en wat bindt deze twee mannen? Zijn oorlogsmisdaden te verzoenen met een normaal levenspatroon? Kapitein en journalist worden bediend door een Kosovaarse ober, een krijgsgevangene die het slachtoffer is van een mensonterend en soms luguber spel, waaraan de journalist wat ondoordacht medewerkt. Als leuke herinnering aan deze dag krijgt de journalist een nacht met Marijena aangeboden. Zij is een tot prostitutie gedwongen vrouw. Een onthullende opmerking van de kapitein opent de ogen van de journalist, brengt ontnuchtering en het besef van medeplichtigheid aan gruwelijke oorlogsfeiten. Hoe zal de vrouw op de gebeurtenissen reageren?
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Irena in wonderland 

Komedie voor 1 dame + 2 heren door Luc Van den Briele

Korte inhoud:
Een rusteloze vrouwenjager van achtentwintig gaat in een smoezelig café op zoek naar het zoveelste hoertje dat zijn mislukt huwelijksleven af en toe compenseert. Hij ontmoet er een ruim vijftigjarige vrouw, waarin hij een gewillig en goedkoop huisvrouwtje vermoedt, dat hem een aangenaam uurtje niet al te dure liefde kan bezorgen. Heeft deze vrouw aan deze ontmoeting evenveel behoefte als de man of wil ze hem in het rendez–voushuis gewoon voor de gek houden? De aanvankelijk zelfzekere man komt in een voor hem ongewone erotische arena terecht. Wordt het een doodlopend straatje of een hoogtepunt van lust? Vindt de vrouw er wat balsem voor de vele wonden die haar leven verzuren? En vindt de man de weg naar een haven, waar zijn onrustig levensschip voor altijd kan aanmeren?
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

La Tortorella 

Blijspel voor 1 dame + 2 heren door Luc Van den Briele
Duur: 40 minuten

Korte inhoud:
Een jong "medisch afgevaardigde" komt voor een gratis demonstratie van een "antireumamachine" bij een bejaard koppel. Naast reumatiek, zou de machine zowat alle kwalen van de mensheid kunnen bestrijden. Tot verbijstering van de vrouw koopt haar man het schandalig dure en zo goed als waardeloze apparaat. Tijdens de demonstratie heeft hij ervaren dat de "antireumamachine" ook zijn beginnende impotentie weg tovert. Met een aangepaste namaak van het apparaat wil hij er schatrijk van worden. Want hij weet dat al zijn vrienden naast de vier of vijf dagelijks reeds verplichte pillen, liever niet het fameuze blauwe pilletje slikken. Maar toch hebben ze er behoefte aan. Als vroeger uitvinder van een torteldans voor verliefden, wil hij de romantiek in oude harten levend houden. En van een en ander wil hij zijn vrouw overtuigen.
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Meetje en de Arnoldboom 

Jeugdtoneel voor 3 dames + 4 heren door Luc Van den Briele

Korte inhoud:
De directeur van een groot bouwbedrijf (en bekend huisjesmelker) wil de woning van een oude maar nog erg kranige vrouw voor een appel en een ei kopen omdat haar huisje een groot bouwproject verhindert. Ze weigert haar woning te verlaten. Om de vrouw onder druk te zetten, laat de directeur haar door een knokploeg overvallen en mishandelen. De burgemeester (en vriend van de huisjesmelker) is het bouwproject genegen en wil de oude vrouw overtuigen dat verhuizen voor haar de beste oplossing is. Alleen een paar buurtkinderen helpen en steunen de vrouw. Naast het huis van de vrouw staat een dikke boom, waarin de oude rat Arnold woont. De vrouw gaat ook bij hem op de deur kloppen. Zijn (sprookjesachtige) hulp zou wel eens doorslaggevend kunnen zijn voor het bereiken van een oplossing voor het probleem en voor een happy end.
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Novembermelodie in Nergensland 

Drama voor 6 dames + 38 heren + 7 fig. door Luc Van den Briele

Korte inhoud:
De geesten van enkele door het oorlogsgeweld vermorzelde soldaten dwalen in en boven de Vlaamse velden. Als dwaallichtjes klampen ze zich vast aan al wat daar leeft. Alleen de op een ‘magische’ fluit spelende en zingende nar Schobbejak heeft er contact mee. 
Ze vertellen wat ze tussen 1914 en 1918 hebben meegemaakt: na een enthousiast vertrek naar de oorlog, herbeleven ze de onverwachte ellende en de nabijheid van de dood in de loopgraven (met het eenmalig wonder van een verzoenende kerstvrede), de gruwel van de gasaanvallen, de schrik voor een lichamelijke en geestelijke aftakeling in een tuchtcompagnie of een strompelen naar de executiepaal. Ze walgen van het aanvaarden van de vernederingen en van hun lafhartig zwijgen. Ze zoeken troost in het café van Mama Boezinge en ondanks een donderpreek van de aalmoezenier verlangen ze naar een moment van tederheid bij een oorlogshoer. Ver achter het front worden door de oorlog geïnspireerde seksspelletjes gespeeld in de “kingkeunekaiserlijke” kastelen. 
En in november van elk naoorlogs jaar zingen de gesneuvelden een bezwerende roep naar onheil over de hoofden van al wie reeds droomt van een nieuwe oorlog. Ook de nabestaanden van deze nooit teruggekeerde soldaten zingen een lied, waarin een naïeve hoop op vrede in allerlei vormen op en neer fladdert.
Decor : primitief ingerichte verblijfplaatsen van frontsoldaten.
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Papa Zoetekoek 

Tragikomedie voor 2 dames + 10 heren door Luc Van den Briele

Korte inhoud:
Oorlogje spelen. Blauwe jongens vechten tegen rode jongens. De achtergronden van dit geweld begrijpen ze niet, maar toch vechten ze. Een generaal voorspelt hen een leuk soldatenleven. Over de aanwezigheid van een sinistere Lijkenophaler heeft hij niet gesproken. Die sleept de doden onverstoord weg. Aan de hand van twee episodes uit het leven van de Italiaanse vredesactivist Danilo Dolci (1924 - 1997) worden de achtergronden van oorlog en maatschappelijk onrecht onthuld. Allerlei vormen van geweldloos verzet (o.a. hongerstakingen) worden ingezet tegen maatschappelijk onrecht (o.a. werkloosheid, armoede, corrupte relaties tussen de overheden en de maffia). De kinderen vechten nu voor vrede en voor betere levensvoorwaarden. Ook als de hier Papa Zoetekoek genoemde Dolci achter de tralies vliegt, vechten ze dapper door.
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

P en de engelen 

Psychologische thriller voor 7 dames + 12 heren door Luc Van den Briele

Korte inhoud:
Dit toneelspel is gebaseerd op gegevens uit het assisenproces tegen de 75-jarige András Pandy en zijn 44-jarige dochter Agnes (in 2002). Ze werden er o.a. van beschuldigd tussen 1985 en 1989 zes van hun huisgenoten te hebben vermoord. 
András Pandy werd ook beschuldigd van incestueuze betrekkingen met zijn dochter Agnes en met twee stiefdochters. Hij ontkende de beschuldigingen. De openbaar aanklager noemde hem een man met twee gezichten en een zich God wanende machtswellusteling, die het recht opeiste te vernietigen wat in zijn weg liep. Zijn verdediger vroeg de vrijspraak op grond van twijfel en gebrek aan materiële bewijzen. Zijn dochter Agnes onthulde de incest en de moorden. De openbare aanklager noemde haar een beetje slachtoffer, maar toch ook even schuldig als haar vader. Haar verdedigster vroeg de vrijspraak omdat ze haar misdaden pleegde onder de onweerstaanbare dwang van haar vader.
In dit toneelspel zijn de tijdens het proces onthulde feiten en de in de assisenzaal van het Brusselse justitiepaleis opgedane indrukken op fictieve personages overgeplant.
Decor: zetstukken
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Strengen 

Toneelspel voor 5 dames + 5 heren door Luc Van den Briele
Duur: 30 minuten

Korte inhoud:
Een veertienjarig meisje verongelukt en is aan het sterven. Ze komt in de wachtkamer van de dood terecht. In de verte ziet ze haar wachtende voorouders en ver beneden haar reageren familieleden, leraars en schoolvrienden op haar dood. Ze zit nog met een streng aan elk van hen verbonden, maar de waker aan de poort van de dood knipt alle levensstrengen een voor een door. Wie knipt hij eerst en wie laatst?
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Syphila Belgica 

Drama voor 2 dames + 3 heren door Luc Van den Briele
Duur: 40 minuten

Korte inhoud:
De kunstschilder Adolf Dillens en zijn vriend Charles De Coster (auteur van Uilenspiegel) hebben het in 1830 geboren hoertje Syphyla Belgica uitgenodigd om samen Dillens' afscheid aan het vrijgezellenleven te vieren. De Waalse 'duivelskunstenaar' en vriend Félicien Rops komt op bezoek. Zij zoeken naar de zingeving van hun leven en hun kunst. De schim van De Costers moeder verschijnt. Zij confronteert hem met pijnlijke momenten uit hun leven en verwijt hem te hebben gekozen voor de onzekerheid van een armoedig kunstenaarsbestaan.
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Vlees 

Drama voor 2 dames + 1 heer door Luc Van den Briele

Korte inhoud:
Om een nieuw leven te kunnen beginnen met de vijftienjarige Stella, heeft de taxiverhuurder Harry Van Aelst zijn bijna veertigjarige vrouw Ria vermoord en haar in stukken gesneden lijk in een kanaal gegooid . Een boeiende zoektocht naar achtergronden en motieven van een moordzaak uit het Vlaanderen van de dertiger jaren waarover een jury (West–Vlaamse Literaire Prijs) o.a. schreef: "Een stuk met een werkelijke theaterschriftuur en een overtuigd scenario. Met zijn 'waarschijnlijke' gesprekken, geloofwaardige confrontaties en inlevende interne monologen boeit het stuk van het begin tot het einde. De auteur heeft een banaal verhaal uitgespit en daar rond een puzzel gebouwd met een uitgekiende dialoogtechniek en een goede dramaturgie."
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Zwarte Lola 

Thriller voor 1 dame + 2 heren door Luc Van den Briele
Duur: eenakter, ca 50 minuten

Korte inhoud:
Wat heeft een diefstal in het Brusselse instrumentenmuseum te maken met een onopgeloste moord in het Gentse prostitutie milieu en met een mogelijk nieuwe moord, waarbij middeleeuws gif, elementen uit insulinemoorden en Pandy–methodes een rol spelen?
Over het verrassende einde en over de rol van Zwarte Lola wordt best niets onthuld...
 

Beschikbaar in de digitale uitleendienst