Uitgevist

Monoloog voor 1 heer door Mieke Verbelen

Duur: avondvullend

Decor:

Inhoud:

Deze monoloog is een samenvoeging en bewerking van de monologen

“Uit-Vissen” en “Marianneke."

Beschikbaar in de digitale uitleendienst