Uitgevist

Monoloog voor 1 heer door Mieke Verbelen

Duur: avondvullend

Decor:

Inhoud:

Deze monoloog is een samenvoeging en bewerking van de monologen

'Uit-Vissen' en 'Marianneke.'