Uit-vissen

Monoloog voor 1 heer door Mieke Verbelen

Duur: 50’ (avondvullend in combinatie met vervolg 'Marianneke')

Decor: vissersuitrusting

Inhoud :

Om de druk van zijn opvoeding en milieu te ontvluchten, gaat Frans op zoek naar

een plaats waar hij ongestoord (= weg van zijn bemoeizieke moeder) kan nadenken.

De stilte aan de waterkant zet hem ertoe aan de gebeurtenissen van de laatste tijd

eens grondig te evalueren.

Frans probeert uit te vissen hoe het zover gekomen is dat hij niet voor zichzelf en zijn

geluk durft te kiezen. Is er geen ontkomen aan de possesieve kracht van de moe-

der? Is de breuk met Marianneke van de frituur nog te herstellen? Kan hij nog

opnieuw beginnen?

'Uit-Vissen' is het eerste deel van twee monologen.

'Marianneke' kan als vervolg gespeeld worden op 'Uit-Vissen.'