't Loopt in 't honderd

Komedie voor 4 dames + 3 heren door Peter De Kemel
Korte inhoud:
Pol Pieters logeert samen met zijn vrouw in een hotel waar de aanstelling zal plaatsvinden van zijn nieuwe directeur. Pol heeft zijn vrouw wijsgemaakt dat zijn directeur aangesteld wordt in de namiddag en heeft haar ervan overtuigd om dan te gaan winkelen. Wat zijn vrouw niet weet is dat Pol een smoes verzonnen heeft om met zijn maîtresse alleen te zijn. Wat Pol niet weet is dat zijn vrouw van de gelegenheid wil gebruik maken om met haar minnaar alleen te zijn. Voor Pol wordt het een dolle namiddag, want zijn vroegere maîtresse komt binnenvallen, zijn directeur komt kennismaken en ook het kamermeisje heeft een oogje op Pol.

Tekst uitsluitend verkrijgbaar bij Toneelfonds Janssens