Terug naar het dorpsplein

Blijspel voor 6 dames + 8 heren door René Gybels
Korte inhoud:
Wat voorafging. Tenette, de slagersvrouw had aan een kortstondige verhouding met Sooi, de cafébaas een flinke dochter overgehouden. Ciska, de cafébazin had na een intieme relatie met Toon, de slager een kloeke zoon gebaard. Sindsdien leefden de echtgenoten, die geen weet hadden van elkanders misstap, in de vaste overtuiging dat hun kinderen Joseeke en Joske halfzuster en halfbroer waren. Wanneer Joske en Joseeke wilden trouwen sloeg dit nieuws in als een bom. De fouten uit het verleden dienden opgebiecht waarna Joske en Joseeke, die uiteindelijk een verschillende vader en moeder bleken te hebben, toch konden trouwen. Het nieuwe verhaal. Joske en Joseeke zijn bijna vijf jaar getrouwd. Joske helpt Toon in de slagerij terwijl Joseeke een handje toesteekt in het café. Naar buiten toe is er tussen beide families geen vuiltje aan de lucht. Maar het besef van hun wederzijdse ontrouw schept een sfeer van wantrouwen en onbehagen tussen de ouderparen. Ook het jonge gezin lijdt hieronder. Het betert er zeker niet op als Joske gecharmeerd geraakt door Trieneke, het nichtje van Katrien waarna Joseeke troost zoekt bij Feelke, het jong facteurke. Zal de geschiedenis zich herhalen en hebben beide jongelui een aardje naar hun vaartje? Of gebeurt er toch iets onverwachts waardoor het jonge huwelijk zal stand houden?