Storm door ’t lief 

Blijspel voor 6 dames + 5 heren door Paul Coppens & Fons Vinck 

Korte inhoud: 

Het bescheiden huisgezinnetje van zenuwpees Katie en duivenmelker Luc is in hoogste staat van paraatheid wanneer Maxime, het lief van de jongste dochter Marie voor de eerste kennismaking op bezoek komt. Maar ook zijn ouders komen mee. Die mensen zijn van een heel andere stand. Zij zijn vermogend en wonen in een luxueuze villa. En nu gaat dat welgesteld gedistingeerd bezoek oog in oog komen te staan met deze eenvoudige mensen. 

Katie draaft zenuwachtig door het huis. Zij wil dat alles perfect verloopt. Vader Luc weet niet hoe zich deftig te gedragen. Oma moeit zich met alles. De vriendin van oma komt net die dag langs. Ook zij is ondeugend en prettig gestoord. Lotte, de extravagante zus, geeft te pas en te onpas haar ongezouten mening. Simpel Bertje, die een oogje heeft op Marie, is ook van de partij. En net die namiddag komt een eeuwige vrijgezel de lekkende kraan van de douche repareren. 

Veel trammelant dus en het hele huis staat op stelten. Een storm woedt door het alledaags gezinnetje en dat allemaal door de komst van de rijke ‘prins op het witte paard’ van dochterlief. 

Grappen en grollen, misverstanden, botsingen, malheurtjes… de storm raast door. 

Voor het publiek is het van meet af aan genieten van een lachbui-storm dat stilaan de vorm aanneemt van een schater-orkaan!