Slip-slip

Komedie voor 3 dames + 2 heren door Mark De Bie
Korte inhoud:
Fons leeft op proef gescheiden van zijn vrouw Karola. Saskia, een enthousiast maar wat naïef meisje, is meteen na de scheiding bij Fons ingetrokken. Fons houdt eigenlijk nog van Karola. Als het stuk begint heeft hij zich bezeerd: hij loopt nu met een acute ischiasaandoening rond. (Lopen gaat erg moeilijk met die kwaal.) Saskia poogt hem op aandoenlijke wijze te helpen. Alles gaat goed tot de directeur van de Bank, waar Fons een zeer gewaardeerd programmeur is, hem op komt zoeken. Er zijn immers sterke vermoedens dat er computerfraude gepleegd is en Fons, dè Cobol-specialist, moet dat zo snel mogelijk uit zien te vissen. De directeur zal wel zolang wachten. Fons mag dan een knap programmeur zijn, en een redelijk fatsoenlijk man, hij heeft ook een groot gebrek: hij kan moeilijk de waarheid zeggen. Ook nu liegt hij: hij vertelt de directeur eerst dat hij alleen thuis is, vervolgens, als de directeur de aanwezigheid merkt van Saskia, dat zijn vrouw Karola thuis is. Dat is het begin van een rij verdraaiingen van de waarheid die tot evenveel (meestal plezierige) misverstanden leiden.

Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst