Satans vuile was 

Komedie voor 4 dames + 4 heren + 1 fig. door Hilda Vleugels

Korte inhoud:
Katrien, een naïeve bediende in een reclamebureau, wordt door de directeur uitgebuit. Maar in het nauw gedreven, pronkt hij met haar: “Zij zou zelfs reclame kunnen maken voor de duivel!” En dan arriveert Satan. Hij is de laatste tijd niet zo populair en is dringend aan publiciteit toe. Katrien zal zijn reclamecampagne verzorgen. Satan komt met sterke argumenten, ja zelfs met deugden aandraven. Stilaan palmt hij Katrien in. Wanneer het gesar van haar collega’s de spuigaten uitloopt, geeft hij haar een leerrijk visioen cadeau. Daarin is Katrien Cleopatra; de directeur en collega’s zijn haar slaven. Katrien leert van zich afbijten. Ze ontpopt tot een koele dame, die haar collega’s met ijzeren hand dirigeert. Maar is ze gelukkig? En wat met Joske, die haar zo graag ziet?