Sabam tarief 202 amateurtheater

Sabam tarief 203 beroepstheater

Sabam tarief 204 bestaande muziek in theatervoorstellingen

Sabam tarief 205 scènemuziek, muziek speciaal gecreëerd voor het theater 

Sabam aangifteformulier organisatoren, aanvraag tot toelating voor het gebruik van werken uit het Sabam-repertoire