Ridder Dikkie

Stuk voor 33 personen door Filip Santens
Korte inhoud:
Koningin Kristophora (vierkantswortel vier) wordt volgende maand 55. Om één of andere onduidelijke reden is zij nooit getrouwd geraakt en heeft zij dus geen enkele troonopvolger (zelfs geen bastaarden).
De wet van Burgerije stelt dat als de koningin 55 wordt, zonder troonopvolger, het land ophoudt te bestaan en moet samengevoegd worden met de Verenigde Moderne Staten onder leiding van de liberale dictator Claudia Croesia.
Er bestaat echter een achterpoortje. Als een nieuwe inwoner van Burgerije erin slaagt om binnen een week de zeven mysteriën op te lossen dan wordt hij of zij de nieuwe koning(in) van Burgerije.
Ons verhaal begint als koningin Kristophora op zoek gaat naar de gepaste held. Wanneer dit ter ore komt van Claudia Croesia, de liberale dictator van de Verenigde Moderne Staten, mobiliseert zij haar beste spion ridder Dikkie. Ridder Dikkie moet zorgen dat de uitverkoren held niet slaagt in zijn opdracht. Dit is zeer tegen de zin van Claudia's dochter Camelotje. Camelotje zal de plannen van haar moeder en haar spion ridder Dikkie dwarsbomen om de held in zijn missie te laten slagen. Zal zij lukken in haar opzet?
Decor: Zetstukken.

Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst