Relatief

Toneelspel voor 1 dame + 1 heer door Peter De Kemel
Korte inhoud:
Freddy Van Hoof is schrijver van stukken voor het amateurtheater en werkt aan een stuk over zelfmoord bij jongeren. Hij neemt contact op met Ellen Coppieters wiens vriend zich verhangen heeft. Hoewel Freddy radicaal te werk gaat en Ellen daardoor soms het gevoel krijgt dat ze schuld heeft aan de dood van haar vriend, wil ze verder blijven werken aan het stuk. Ze gebruikt Freddy als het ware als therapeut bij het verwerken van de zelfmoord. Naarmate hun gesprekken vorderen, komen meer en meer fundamentele levensvragen aan bod. Freddy probeert inzicht te krijgen in wat Ellen verstaat onder de begrippen warmte, geborgenheid en seksualiteit. Er ontstaat een hechte vriendschapsband en later zelfs een relatie tussen beiden. Samen gaan ze op zoek naar wat ze precies willen binnen hun relatie.

Uitgegeven bij Toneelfonds Janssens