Pensaert Leon

Contact & info:
E-mail: [email protected]
Tel: 32 3 828 06 63

20 Jaar getrouwd 

Komedie voor 5 dames + 21 heren door Leon Pensaert 

Korte inhoud: 

Dit stuk evoceert het (huwelijks)leven van Edouard Manet, Frans impressionist, en van de Nederlandse pianiste Suzanne Leenhoff. De kleine Suzanne, die al van jongs af voor de Franse taal ontvankelijk is, vertoont een muzikaal talent dat door Liszt opgemerkt wordt. Door diens stimulans zal Suzanne, en met haar de Leenhofjes, bij haar oma in Parijs intrekken. Zo komt ze, als ze wat ouder is, in contact met de familie Manet. Tussen Edouard Manet, de oudste zoon van de Franse familie, en haar ontstaat een romance die, erg onwaarschijnlijk in het Franse kunstenaarsfamilie, blijft duren. Terwijl Suzanne in haar muzieksoirees de Franse elite ontmoet, schildert Edouard op zijn manier en loopt daarbij de ene ontgoocheling na de andere op. Hoe moeilijk het voor hem ook is om daarmee te kunnen leven, ontpopt Suzanne zich als een liefhebbende echtgenote en een grote kunstenares. Zij zal haar man op alle vlakken steunen tot het fatale moment...

 Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Babelutten 

Tragikomedie voor 7 dames + 2 heren door Leon Pensaert 

Korte inhoud: 

Een Vlaams gezin, vader, moeder en dochter, wordt geconfronteerd met de nodige spanningen. Zo vindt de dochter het vreemd dat haar ouders thuis met elkaar dansen. Ze kijkt neer op haar vader die geen diploma hoger onderwijs op zak heeft. Vader leidt een rustig leventje. Hij heeft niet door dat er met zijn vrouw iets aan de hand is. Als ze migraine heeft, dan ervaart ze iets in zich. Geregeld komt een vriend des huizes over de vloer. Hij doet boodschappen en is ook te vinden op een rommelmarkt waar hij drie oude poppen probeert te verkopen. Dat ‘speelgoed’ belicht een duistere kant van de vriend. De ouders zijn geschokt als ze te weten komen dat hun dochter lesbienne is. Vader heeft het moeilijk om het aan de vriend te vertellen. Moeder vertrekt naar haar zus, die aan de kust verblijft. Op de trein komt ze in contact met het circusmannetje. In bedekte termen lucht ze haar gevoelens. De zus ervaart dat er iets met Francine al jaren mis is. Als moeder terug thuiskomt, is ze niet alleen… hoewel! 

 

Verkrijgbaar bij de auteur
Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Bewolkte bevrijding 

Tragikomedie voor 10 tot 21 spelers door Leon Pensaert 

Korte inhoud: 

Een Vlaamse familie en haar buren maken het einde van de Tweede Wereldoorlog mee. Ze zien het vertrek van de haveloze Duitsers en worden daarna geconfronteerd met de houding van sommige verzetslieden. Beiden beleven op hun manier de aankomst van de bevrijders. Zoals de naziterreur een nieuwe orde creëerde, liggen in de bevrijding de kiemen klaar voor maatschappelijke veranderingen. Naast het hoofdthema komen heel wat subthema’s aan bod, zoals de nieuwsgezindheid, het zich afzetten tegen de kerk die haar macht op de samenleving tracht te behouden, de nieuwe cultuur: muziek, film; de taakverdeling in het gezin voor en na de oorlog, het stemrecht voor de vrouw, de seksuele vrijheid, de opkomst van het Engels, het gebroken huwelijk, het voedselaanbod, enz. 

 

Uitgegeven bij Toneelfonds Janssens
Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Boeien los… op weg naar vrijheid 

Drama voor 17 dames + 8 heren door Leon Pensaert 

Korte inhoud: 

Suzanne Simonin wordt door familiale omstandigheden gedwongen haar thuis te verlaten. Haar moeder zal haar de ware reden vertellen waarom ze best naar het klooster gaat. De jonge vrouw voelt zich echter niet geroepen om de geloften van kuisheid, zuiverheid en gehoorzaamheid af te leggen. Ze wil niet intreden, ze is er stellig van overtuigd dat ze geen goede non zal zijn. Suzanne doet er bijgevolg alles aan om het de vertegenwoordigers van de kerk: priesters, bisschoppen, abdissen duidelijk te maken. Maar of ze gehoor vindt? Ze komt in contact met enkele abdissen, de ene al wat meer begrijpend dan de andere, maar allen zijn ze machtig in het manipuleren. De vernederingen in het kloosterleven zijn voor haar moeilijk te dragen. Ze walgt van de hypocrisie, van de komedie. Uiteindelijk is Suzanne een gevangene die alles probeert om het kerkelijke juk af te werpen. Alles stelt ze in het werk om eenmaal vrij te zijn. Zal zij erin slagen? Wordt zij nog maar eens ontgoocheld? Hoe dan ook: het hele stuk is een hunkeren naar vrijheid. En dat is wat de Franse auteur Denis Diderot (1713-1784) met zijn roman 'La religieuse,’ dat de basis voor het toneelstuk is, beoogt. 

 

Uitgegeven bij ALMO 

Boekengeluk 

(vrij naar ‘La bibliothecaria de Auschwitz’ door Antonio Iturbe) 

Historisch drama voor 6 dames + 14 heren door Leon Pensaert 

Korte inhoud: 

‘Boekengeluk’ klinkt meer dan cynisch, als je weet dat het stuk zich in Auschwitz afspeelt. Een overtrokken titel. De enkele boeken, nog geen tien (!), bieden niet alleen de 16-jarige bibliothecaresse Dita, maar ook de leerkrachten en de kinderen zoveel momenten om te ontsnappen aan het dagelijkse drama dat het concentratiekamp is. Ik heb geprobeerd aan de ene kant strohalmen van geluk voor menig personage te evoceren, en aan de andere kant wat in het personage, meer bepaald in Dita, omgaat. Tevens heb ik het niet geschuwd de monsters van de kamparts en de commandant op te voeren. Het hoofdpersonage Dita Adlerova ontpopt zich als een sterke persoonlijkheid. Ze wordt geconfronteerd met angst en ontgoocheling. De liefde voor haar ouders, alsook haar gevoelens voor vriend en vriendin worden op de proef gesteld. In korte tijd evolueert ze tot een gerespecteerde jonge dame. De bibliotheek (!) van Dita is een kunstmatig vredeseiland te midden van de hel van Auschwitz. Dit moet worden getoond. 

 

Uitgegeven bij Toneelfonds Janssens
Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Buon Appetito 

Drama voor 6 dames + 4 heren door Leon Pensaert 

Korte inhoud: 

Het stuk begint wanneer de acteurs en actrices achter het doek klaar staan. De mooie Medusa gaat in discussie met godin Athena over schoonheid, wat tussen beide vrouwen spanningen veroorzaakt. Als Medusa met Poseidon de liefde bedrijft, is het hek helemaal van de dam. Athena, verandert Medusa's haar in slangen als wraak. Dit geeft haar wel extra krachten, wie haar bekijkt, versteent. Athena zit in de penarie en gaat op zoek naar iemand van de Olympus om met Medusa komaf te maken. De halfgod Perseus, slaagt er uiteindelijk in Medusa te onthoofden. De toneelvereniging die uit familieleden bestaat, is zo opgetogen over haar toneelprestatie, dat ze uiteindelijk besluit tot het organiseren van een familieproject. Als we samen toneel kunnen spelen, kunnen we heel wat verwezenlijken. Zoals er zich in de mythe een dispuut tussen Athena en Medusa ontspint, zo ontstaat er ook tussen hen na de opvoering even een discussie over het logo van het project. Maar het komt goed. 

 

Uitgegeven bij Toneelfonds Janssens
Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Dat waren me tijden! 

Toneelspel voor 4 dames + 10 heren door Leon Pensaert 

Korte inhoud: 

Hoe ging het eraan toe in een fictief college in de jaren ’50 – ’60 vorige eeuw? Ik heb getracht heel wat thema’s, subthema’s aan bod te laten komen: de houding van de priesterleraren t.o.v. elkaar, het machtsmisbruik van sommige leraren, maar ook het gezonde pedagogische engagement van weer andere; de twijfels over roeping, het uitbreiden van de school, de houding van priesterleraren t.o.v. vrouwelijk huispersoneel, de onderdrukte verliefdheid van de priester, het ongebreidelde verlangen naar promotie in de kerkelijke hiërarchie, het verzet van leerlingen tegen de barbaarsheid van sommige leerkrachten, de hypocrisie, … De ondertitel van het stuk luidt: evenwichtsstoornissen (?). In de tijd waarin het toneelstuk is gesitueerd, leek alles met betrekking tot ‘het pedagogisch project’ te kunnen. Iedere medaille echter heeft twee kanten. 

 

Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

De godin en de aardlingen 

Komedie voor 4 dames + 6 tot 8 heren door Leon Pensaert 

Korte inhoud: 

Ergens op de Olympos ontmoeten drie kunstenaars elkaar, voorzien van bagage en kunstenaarsmateriaal...Het zou het begin van een mop kunnen zijn, maar met deze zin begint deze goddelijke satire. De kunstenaars ontmoeten Aphrodite, de godin van o.a. de liefde, de schoonheid, de seksualiteit en de vruchtbaarheid. Alle vier hebben ze een eigen agenda en het resultaat zijn onderhoudende en koddige dialogen over alles wat goddelijk en menselijk is terwijl vele mythologische figuren de revue passeren. 

 

Uitgegeven bij Toneelfonds Janssens 

Delfts blauw

Absurde komedie voor 6 dames + 8 heren door Leon Pensaert

(alternatieve bezetting mogelijk)

Korte inhoud:

Een kokette Parisienne strijkt nog even neer in het Antwerpse hotel Rubens, voor ze voorgoed naar haar Amsterdamse geliefde afreist die ze een tiental jaren geleden voor het laatst heeft gezien. Erg openhartig vertelt ze aan een Italiaanse hotelgast, die een citytrip in Antwerpen voorbereidt, over haar 25-jarige huwelijksjubileum, over het mooie juweel dat ze toen van haar echtgenoot, op aanraden van één van diens vrienden, heeft gekregen. Die vriend heet Jan Boersma. Hij wordt stapelverliefd op de Parijse dame en vice versa, onder de ogen van haar man. In enkele pikante flashbacks wordt het flirtende koppel voor de Italiaanse journalist en reisorganisator getekend. Tevens verneemt de Italiaan wie Jan Boersma is, waar en hoe hij woont. Boersma’s liefde wordt bezegeld met een ansichtkaart waarop Delfts blauw is getekend. Hij moet wel een groot kunstenaar zijn, of niet? De verhalen van de Parijse beginnen de Italiaan zo te intrigeren dat de te maken citytrip geen aandacht meer krijgt. Sterker nog: de dame overlijdt in het hotel en zal dus nooit meer naar Amsterdam kunnen. De Italiaan zal dan zelf Jan Boersma opzoeken om te vernemen dat die brave kerel getrouwd is en al twee jaar geleden het tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld. Wat is er toch aan de hand? Waarom weet de Parisienne van niets? Deze komedie is pikant, lichtzinnig, absurd, maar boeiend en verrassend door onverwachte wendingen.

 Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Een mirakel, toch! 

Komedie in 36 taferelen door Leon Pensaert 

Korte inhoud: 

Op het podium staat een grote container of houten bak. Ben en Vince, twee jobstudenten, ruimen een huis op. Het is hun laatste dag. ’s Avonds moet alles netjes opgeruimd zijn. Als het publiek binnenkomt, sjouwen de twee jongens meubelen, huisraad… naar de container. Het stuk begint als ze een karretje met literatuur over de scène rijden. Dan merken ze dat er heel wat middeleeuwse teksten bij liggen. Die komen de twee ex-ASO-leerlingen erg bekend voor. Ze hebben al een hele voormiddag gewerkt. De laatste loodjes, boeken en cursussen opruimen, wegen het zwaarst. Maar eerst spreken ze hun lunchpakket aan. Daarna overvalt de slaap ze. En dan begint de middeleeuwse literatuur te leven. Ben en Vince komen in contact met de auteur van ‘Hebban olla vogala…’, met Willem die Madoc maecte, met Mariken van Niemeghen, met Beatrijs, met Gloriant e.a. De twee jongelui zijn er zich van bewust dat de container niet vol geraakt en het huis niet leeg. Voortdurend verschijnen middeleeuwse literaire figuren die de twee hoofdpersonages aan zich binden. In dit stuk, dat overloopt van absurditeiten, gebeurt aan het einde een mirakel. En dat slaat Ben en Vince met verwondering. Een mirakel, toch! beweegt zich op de slappe koord tussen komedie en klucht. 

 

Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Een nieuwe lente, een nieuwe boost! 

Komedie voor 4 dames + 6 heren door Leon Pensaert 

Korte inhoud: 

De Grieken hadden een verklaring voor de seizoenen. Als Hades, de god van de onderwereld, zijn geliefde Persephone naar haar moeder Demeter laat gaan, dan is het lente en zomer. Vertrekt ze daarna naar Hades, de god van de onderwereld, dan begint de herfst, gevolgd door de winter. Van deze mythe heb ik een komedie gemaakt. In dit stuk heet Demeter Demmy. Ze is landbouwingenieur, heeft een speciaalzaak en een tv-programma. Fatima, redactrice van het tijdschrift Papaver, interviewt haar. En zo komt Fatima in contact met de dochter van Demmy: Floortje, die achteraf Persephone blijkt te zijn. Ik volg het verloop van de mythe, weliswaar op een komische manier ingevuld: het schaken van Floortje tijdens de opname van een tv-uitzending, de zoektocht van Demmy naar haar dochter en het uitdelen van flyers, het contact met Hades, de kennismaking met de oppergoden, de verliefdheid van Fatima op Hades… Komt Fatima in de onderwereld terecht of kiest ze voor het leven op aarde? Is het contact met Hades een boost voor de redactrice? 

 

Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Een wrange vereffening 

Maatschappijkritische satire voor 5 dames + 11 heren door Leon Pensaert 

Korte inhoud: 

Wie kent niet het verhaal van de Mykeense held Agamemnon en zijn overspelige Klytaimnestra? Deze sage heb ik een anachronistische outfit aangemeten. Zoals in de tragedie van de Griekse dichter Aeschylos (5de eeuw voor Christus) de overwinning van de Grieken op de Trojanen door vuren op de bergen gecommuniceerd wordt, zo vervullen de gsm's in het toneelstuk het overbrengen van het blijde nieuws. Maar er is uiteraard veel meer. Zo bereikt Agamemnon zijn burcht niet met een quadriga maar met een quad. Hoe Klytaimnestra en haar amant Aigisthos Agamemnon en diens oorlogsbuit Kassandra naar de Hades sturen, dat is nu precies één van de verrassingen in deze tragikomedie. En zo zijn er ook de knipoogjes als Trojestrijder, wie is er aan de lijn? Radio Mykene... Voor wie een boontje heeft voor de Griekse cultuur, o.a. eten en drinken komen aan bod, is dit stuk het neusje van de calamares of gefrituurde pijlinktvis. 

 

Uitgegeven bij Toneelfonds Janssens
Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

En toch! 

Drama voor 15 spelers door Leon Pensaert 

Korte inhoud: 

Drie jongemannen slagen erin op 19 april 1943 het 20e Jodentransport vanuit de Dossinkazerne (Mechelen) te stoppen. Het stuk evoceert de voorbereidingen op, de overval zelf en de nasleep ervan. 

Personages: totaal aantal rollen is 30, maar bepaalde rollen kunnen door één acteur/actrice gespeeld worden. In het stuk zijn ook nog een vijftal stemmen te horen. 

 

Verkrijgbaar bij de auteur
Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Haar ware aard

Komedie voor 3 dames + 6 heren door Leon Pensaert

Korte inhoud:

De Oostenrijker Florian Schmidt is diplomaat in Londen. In Wenen gaat hij naar het spreekuur van dokter Maximilian Winkler, omdat hij zich niet lekker voelt. Nochtans mankeert hij niets, of toch? De arts raadt hem aan een vrouw te zoeken, en dan is het probleem opgelost. Schmidt is opgetogen en wordt goede maatjes met Winkler. In Londen vindt Schmidt Gwendolyn Ruck. Erg snel trouwen beiden. Jammer genoeg is ze niet bereid haar man op missie naar Belgrado te volgen. Hij vraagt dokter Winkler zich te bekommeren om Gwendolyn, terwijl hijzelf in Belgrado is. Maar Gwendolyn neemt het niet zo nauw met de echtelijke trouw…

 

Uitgegeven bij ALMO
 Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Ich liebe dich immer mehr 

Tragikomedie voor 4 dames + 6 heren door Leon Pensaert 

Korte inhoud: 

Deze tragikomedie begint met de afscheidsviering van het hoofdpersonage. In een grote flashback wordt niet alleen de romance getoond tussen een lerares en haar leerling, maar ook de gedragingen van medeleerlingen, de reactie van leerkrachten en directie en de houding van de moeder van de verliefde leerling. 

 

Verkrijgbaar bij de auteur
Beschikbaar in de digitale uitleendienst
 

In evenwicht 

Toneelspel voor 1 dame + 8 heren door Leon Pensaert 

Korte inhoud: 

Het stuk speelt in een lerarenkamer in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Het verhaalt de relaties onder de leerkrachten en onderwijsgewoontes: de verhouding regentlicentiaat (bachelor-master), de relatie leerkrachtdirectie, de verhouding leek-priesterleraar, de almacht van een directeur, de gedrevenheid van de leraar, de gezamenlijke inspanningen van het lerarenkorps om iets te realiseren, het moeten onderdoen van de lekenleraar voor de priesterleraar, de intrede van de eerste vrouwelijke leerkracht in een mannenbastion, het puberale gedrag van de mannelijke leerkracht, de macht van een inspecteur, de verliefdheid tussen een pas afgestudeerde romaniste en een jonge priesterleraar... en nog zoveel meer. Het stuk toont een aspect van de katholieke zuil: het onderwijs, waarop de invloed van en waarin de macht van de kerk afbrokkelen. Toen werden de kiemen gelegd voor een hele verandering. 

 

Uitgegeven bij Toneelfonds Janssens
Beschikbaar in de digitale uitleendienst
 

Kirke 

Komedie voor 11 spelers + figuranten door Leon Pensaert 

Korte inhoud: 

Menig Griekse held voegt zich na de Trojaanse oorlog zo vlug mogelijk bij zijn geliefde(n). Odysseus daarentegen is jammer genoeg een ander lot beschoren. Jaren zwalpt hij met zijn trawanten in het Middellandse Zeegebied. Het ene avontuur na het andere brengt hem nog verder van zijn eiland Ithaca, en van zijn lieve Penelope. Maar de windgod Aiolos biedt Odysseus en zijn makkers een toekomstperspectief. Jammer dat jaloezie en achterdocht van zijn gezellen roet in het eten strooit. Op het moment dat Ithaca in het bereik ligt, zorgen de makkers voor een drama. Een storm steekt op, en Odysseus en zijn medereizigers stranden op het eiland Aia. Daar huist de nimf, de tovenares Kirke. Zij verandert iedereen die haar erf durft te betreden in varkens! Maar er is hoop! De geraffineerdheid van Kirke, de sluwheid en de listigheid van Odysseus en hun beider seksuele behoeften verhogen de spanning en brengen soelaas. Ook Odysseus’ manschappen zijn niet alleen in de ban van Kirkes schoonheid en charme, maar ook in die van de hulpnimfjes. Als Kirke na iedere avond de volgende dag bevalt - Odysseus wordt tijdens het ‘korte’ verblijf bij Kirke vader van twee zonen- roept dat wel vragen op bij de gewone stervelingen. Wie geeft de oplossing? 

Dit avondvullend stuk kan ook gespeeld worden door leerlingen en leerkrachten. Voor een fantasierijk regisseur die weet hoe humor op de scène te brengen, is dit een kolfje naar de hand. 

 

Uitgegeven en verkrijgbaar bij Toneelfonds Janssens
Beschikbaar in de digitale uitleendienst
 

Mijn wereldreis op een wolkje

Toneelspel voor 2 dames + 1 heer + 1 meisje door Leon Pensaert

Korte inhoud:

Jaren geleden toen papi en mami nog kerngezond waren en iedere woensdagmiddag hun kleindochter bij hen kwam studeren, rijpte bij kleinkind Anne-Fleur het idee om ooit een wereldreis, o.a. naar Pompeï, te maken met de grootouders. Intussen is er heel wat gebeurd. Mami begon aan haar ‘ definitieve wereldreis’. Papi bleef achter, beredderde alles op zijn manier, maar hij begon te dementeren. Hij kon niet meer alleen blijven en moest worden ‘geplaatst’. In enkele flashbacks wordt dit duidelijk gemaakt. Het stuk begint wanneer Anne-Fleur papi naar Residentie Oranje Tulp brengt. Dit home zorgt ervoor dat iedere gastpatiënt zich echt thuis voelt. Papi is ervan overtuigd dat hij in een hotelsuite logeert. Van daaruit vertrekken opa en kleindochter een aantal keren op ‘wereldreis’. De residentie heeft alles in huis om het voor de patiënt echt te laten schijnen. En dit moet toch uiting komen in het simultane decor. Zelfs het personeel van Oranje Tulp, in dit geval Debby, treedt op als stewardess… en soms als mami. Papi kan op een bepaald moment geen onderscheid meer maken tussen droom en werkelijkheid. Het stuk balanceert tussen tragedie en tragikomedie. Het toont niet alleen liefde, dienstbaarheid, maar ook veel begrip voor dementie dat zelfs Anne-Fleur aan zichzelf begint te twijfelen…

 

Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst
 

Naar het paradijs… of toch niet? 

Toneelspel voor 4 dames + 7 heren door Leon Pensaert 

Korte inhoud: 

Ergens in een afgelegen Zuid-Frans dorp leeft en werkt de jonge pastoor Serge Mouret. Hij is zo verblind door zijn vroomheid in deze onherbergzame en goddeloze parochie dat hij haast krankzinnig wordt. Zijn oom, die dokter is, bekommert zich om zijn mentale gezondheid. Hij brengt hem naar een nabijgelegen landgoed Paradou. En daar wordt hij verzorgd door Albine, een 16-jarig meisje. Mouret ondergaat een metamorfose, zowel lichamelijk als geestelijk. Beiden worden op elkaar verliefd. De vroegere erg gelovige priester vergeet zijn vrome verleden en laat zich verleiden tot de seksuele daad. Maar op een dag denkt hij terug aan zijn priesterschap, hij zoekt opnieuw zijn parochie op en maakt een hevige gewetenstrijd mee. Albine, gedreven door haar hartstocht, tracht Mouret te overreden terug te komen naar Paradou, het paradijs. Hij weigert: de band tussen beiden is echt verbroken. Albine stapt uit het leven, maar waarom en hoe? 

 

Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Samen onderweg 

Tragikomedie voor 4 dames + 5 heren door Leon Pensaert 

Korte inhoud: 

Het stuk speelt zich af eind 19de begin 20ste eeuw in Oost-Vlaanderen. Het diepgelovige gezin De Meester (vader, twee dochters en twee zonen) gaat het eigenlijk voor de wind. Financieel komt het niets tekort. Alle gezinsleden leven ook harmonieus tezamen. Iedereen heeft zijn of haar dagelijkse taak, ook op zondag. Een zoon trekt iedere zondag naar de stad. Als hij op een zondagavond niet naar huis komt, is de familie meer dan ongerust. Vader gaat op zoek in de streek, de andere zoon trekt naar de stad in de hoop zijn broer te vinden. De twee dochters bidden meer dan gewoonlijk. Ook de buurvrouw, de postmeester, de onderpastoor komen te weten wat er aan de hand is. Als de ‘verloren’ zoon na enkele dagen weer opdaagt, moet hij bij de onderpastoor biechten. Tijdens deze religieuze activiteit openbaart de onderpastoor zijn dubbelleven en komt de toeschouwer te weten dat de zoon naar de hoeren gaat. De priester heeft de oplossing opdat iedereen in het gezin gelukkig zou zijn: het beste voor de zoon is trouwen. Dat is meer dan een probleem bij de De Meesters. Het kapitaal moet in de familie worden gehouden en de kerk zal er wel bij varen. En wat is de reactie van de zoon? 

 

Uitgegeven bij Toneelfonds Janssens 

Sluipmoord op een erotomaan

Drama voor 6 tot 10 dames + 4 tot 8 heren door Leon Pensaert

Korte inhoud:

In dit biografische stuk blikt de schrijver Guy de Maupassant terug op zijn jeugdjaren, waarin niet alleen zijn schrijverstalent werd ontdekt, maar hij zichzelf ook te gronde richt door zijn seksuele escapades en onverdroten werkijver. Al vroeg ervaart hij dat samenleven tussen man en vrouw onmogelijk is. Het heeft nooit echt geklikt tussen zijn ouders. In zijn schooljaren wordt de basis gelegd voor zijn afkeer van de kerk. Voor hij zich volledig aan de literatuur wijdt, werkt hij op twee ministeries. Daar zal hij op aanraden van zijn mentor Flaubert, observeren. Dit mondt uit in twee meesterwerken: Boule de suif en Huize Tellier. De auteur houdt van de zee, bezoekt geregeld bordelen, en loopt zo ook syfilis op. De Maupassant oogst veel succes met zijn verhalen, helpt zijn familie, koopt wat hij wil, wordt slaaf van zijn geslachtsdriften en langzamerhand wordt hij gesloopt door zijn ziekte.

 

Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst
 

’t Is dat 't zo moet zijn 

Tragikomedie voor 8 dames + 7 heren door Leon Pensaert 

Korte inhoud: 

Een Vlaams meisje woont met haar moeder en stiefvader in een gemeente bij Antwerpen, eind jaren 40 van de vorige eeuw. Met zijn avances naar haar toe heeft ze het echt moeilijk. Wanneer zij als 18-jarige aan een Franstalig pensionaat afstudeert, ervaart ze dat haar beste vriendin en een lieve non niet aanwezig zijn op de plechtige prijsuitdeling. Enige tijd later zal ze de non ontmoeten in een huis van lichte zeden. Het valt allemaal echt tegen. Als de jonge vrouw niet ingaat op de toenaderingspogingen van de directeur van de firma waar ze als secretaresse aan de slag is, wordt ze ontslagen. En hoe gaat het dan verder? Zal het Vlaamse meisje nog contact hebben met de non? Wordt ze verliefd? 

 

Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst
 

Uw handschoenen, mevrouw 

Toneelspel voor 5 tot 9 spelers door Leon Pensaert 

Korte inhoud: 

Caroline Blanche Delacroix, barones de Vaughan, is de maîtresse van Leopold II, koning der Belgen. In monologen vertelt de erg jonge prostituee over zichzelf. Naast die korte stukken krijgt de toeschouwer een inkijk in het leven van Trés Belle en Trés Vieux: hun liederlijke leven dat van alle kanten wordt bekritiseerd, het geluk bij de geboorte van de kinderen, de achterdocht, de verdachtmakingen, de waanzinnige rijkdom en luxe waarin beiden baden. 

 

Uitgegeven bij Toneelfonds Janssens
Beschikbaar in de digitale uitleendienst
 

Van maîtresse tot abdis? 

Komedie voor 8 dames + 9 heren door Leon Pensaert 

Korte inhoud: 

Het stuk speelt in het Frankrijk van de 17de eeuw. Een meisje uit de burgerij gaat na een tweejarige opleiding aan de abdijschool naar het bedevaartsoord van Agnes Sorel. Zij hoopt erop in Versailles aan de slag te kunnen als hofdame. In flashbacks vernemen we welke vakken er werden gedoceerd. Hofdame is eigenlijk een eufemisme voor courtisane, maîtresse. Hoewel er verwijzingen zijn naar het leven aan de Franse hoven, balanceert het toneelstuk zich op de dunne koord tussen komedie en klucht. Ook de carrièreswitch van maîtresse naar abdis ligt misschien erg voor de hand. 

 

Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst
 

Vervloekte pinhelmen (of de illusie van Fort 5)

Tragikomedie voor 5 dames + 4 heren door Leon Pensaert

(alternatieve bezetting mogelijk)

Korte inhoud:

Een toneelstuk over de verbondenheid van de burgers met elkaar, de onwetendheid over de naaste verwanten, de chaos, de voortdurende hoop van de kleine mens in de waanzin van de oorlogsmachine, de gruwel van de Eerste Wereldoorlog. Een schrijnwerkerfamilie woont in de vredige schaduw van de fortengordel, net zoals de commandant van Fort 5 en zijn vrouw. De oorlogsdreiging en de mobilisatie brengen hierin verandering. Terwijl de bevelhebber naar het fort trekt en de timmerman zich in zijn militaire uniform bij zijn eenheid voegt, komen hun beider vrouwen met elkaar in contact. Zich niet bewust van de ernst van de situatie, ondervinden ze de eerste verschrikkingen van de beginnende wereldbrand. Parallel daarmee ervaart u de toestand van het Belgisch leger en die van de forten, en meer bepaald die van Fort 5. Hoe slaan beide vrouwen er zich doorheen? Blijven ze in Edegem of vertrekken ze naar veiliger oorden? Hoe leidt de commandant zijn fort? Zal de schrijnwerker de begindagen van de oorlog overleven? Wat gebeurt er met de schrijnwerkervrouw? Vluchten ze?

 

Verkrijgbaar bij de auteur
Beschikbaar in de digitale uitleendienst
 

Voor de laatste keer: mosselen

Tragikomedie voor 3 dames + 7 heren door Leon Pensaert

Korte inhoud:

Midden jaren vijftig in het Vlaanderen van de vorige eeuw. Zij runt een buurtwinkel, hij werkt als bediende in een houthandel. Alles gaat goed tot de eerste supermarkt haar deuren opent en er minder hout wordt verkocht. Het koppel probeert het tij te doen keren, maar slaagt er niet in. Daarbij komt dat de gemeente begint te onteigenen voor een koopcentrum. Een nieuwe tijd kondigt zich aan. En als naaste familie uit Congo met vakantie komt en over het leven in de kolonie begint te vertellen, beslissen beiden het vaderland te verlaten. Een tijdsdocument: het trage leven in de jaren vijftig, de eerste auto in de buurt, Expo '58, de zwarten in het straatbeeld, de tegenstelling blank-zwart, de 'gekleurde' informatie over de voormalige kolonie, de voorbereidingen voor de grote stap... En dan rijst het grote probleem: men verlaat voor drie jaar ook de ouders...

 Beschikbaar in de digitale uitleendienst 

Wat een schouwspel 

Tragikomedie voor 5 dames + 8 heren door Leon Pensaert 

Korte inhoud: 

‘Wat een schouwspel' gaat over de liefde die de jongeman Olivier voor de mooie oudere vrouw Metella, maîtresse van een graaf voelt. Als de graaf zijn geliefde verlaat, vermoedt ze dat haar leeftijd misschien wel de reden van de scheiding is. De graaf heeft zijn oog laten vallen op een jongere prinses. Tussen Olivier en Metella ontstaat een romance die enkele jaren duurt. Ze wankelt wanneer Metella’s jongere nichtje Sarah arriveert. Metella voelt aan dat haar leeftijd zijn tol eist: rimpels, kraaienpootjes... Het heeft geen zin zich ertegen te verzetten, ook al probeert ze. Langzaam beseft Metella dat schoonheid vergankelijk is. Zal ze in het reine komen met zichzelf? Zullen Olivier en Sarah dichter tot elkaar komen of kiest Olivier definitief voor Metella? 

 

Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst
 

Wie heeft er nou geen idool?

Komedie voor 2 dames + 5 heren door Leon Pensaert

Korte inhoud:

Voltaire (1694-1778) gaat op bezoek bij twee despoten: Frederik de Grote, de Pruis, en Catharina de Grote, de Russin. De twee heersers willen op een goed blaadje staan bij de Franse filosoof en sloven zich voor hem uit. Het stuk geeft een inkijk in het leven van de twee dwingelanden die haast in katzwijm vallen bij de voortrekker van de ‘Verlichting.’ De ideeën van deze stroming worden op komische wijze gespuid. En de menselijke karaktertrekken van de drie personages, soms wel erg kleingeestig, worden sterk uitvergroot. Zowel Frederik als Catharina hebben hun idool. Maar de vraag is: wie is het idool van Voltaire?

 

Uitgegeven bij Toneelfonds Janssens
Beschikbaar in de digitale uitleendienst
 

Wij samen

(of de symbiose van Vincent en Theo van Gogh) 

Toneelspel voor 3 heren door Leon Pensaert 

Korte inhoud: 

Het stuk begint als Vincent van Goghs krachten het begeven in zijn apostolaatwerk in Zuid-België. Zijn broer Theo geeft hem de raad ermee op te houden reproducties te kopiëren en zelf te creëren. Dat is het begin van Vincents artistieke carrière. Maar het loopt niet van een leien dakje. Theo probeert Vincent te helpen in diens relatie tot vader, tot geliefden, maar hij tracht ook Vincent als ‘kunstenaar' te dirigeren. Dit leidt tot spanningen, maar telkens vinden ze elkaar terug. Ze zijn meer dan op elkaar aangewezen in Parijs, in Arles, in Auvers-sur-Oise... een echte symbiose 

 

Uitgegeven bij Toneelfonds Janssens
Beschikbaar in de digitale uitleendienst