Paella voor vijf

Tragedie voor 3 dames + 3 heren door Frank Deckers
Korte inhoud:
Tom, een licht gehandicapte vijftiger, leidt een geïsoleerd leven bij Jacqueline, zijn dominante moeder. Nathalie, zijn manzieke halfzus, heeft door haar chaotisch bestaan, geen aandacht voor hem. Evenmin als voor haar dochter, Inneke, die hierdoor vereenzaamt. Tom heeft echter een droom. Hij wil terug harmonie in de familie. Maar bij alle pogingen, die hij onderneemt, wordt de situatie alleen maar erger. Zijn laatste hoop is zijn stiefvader, nonkel Jan. Een excentriekeling, die na tweeënveertig jaar terug op het toneel verschijnt. Vanaf dan ontstaat er een gevaarlijke draaikolk van macht en jaloezie, liefde en bezitsdrang, waarin ze allen worden meegezogen. Paella voor vijf, is een theaterstuk, rauw en gevoelig tegelijk. Hartstochtelijk en spannend.

Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst