Opgepast, ongepast

Blijspel voor 3 dames + 3 heren door Paul Coppens
Korte inhoud:
In een kledingzaak waar mensen van allerlei slag komen, gebeuren er rare dingen: ze komen er namelijk aangepaste kledij zoeken en passen voor hun buitenmaatse figuren, of voor uitzonderlijke situaties en dat kan buitengewoon plezant zijn om naar te kijken.