Onrust in Home Uitgeblust

Stuk voor 7 dames + 5 heren + figuratie door Ed Bruyninckx
Korte inhoud:
‘Home Uitgeblust’ is een privé home waar uitsluitend mannen verblijven.
De laatste vijf bewoners moeten met lede ogen toezien hoe hun home er op alle vlakken op achteruitgaat.
De directrice, madame Spiers, weet niet goed meer van welk hout pijlen maken en ze denkt eraan om de home te sluiten en het gebouw te verkopen.
De bewoners willen dat ten allen prijze voorkomen en ze bedenken allerlei ‘redding mogelijkheden’.
Als er dan (bijna) unaniem gestemd wordt om ook dames toe te laten in de home en er ook nog een jonge verpleegster in dienst genomen wordt, zorgt dat voor de nodige spanningen en wat later ook voor onrust in ‘Home Uitgeblust’. Het lijkt zelfs even of er is een echte oorlog uitgebroken!...

Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst