Novembermelodie in Nergensland

Drama voor 6 dames + 38 heren + 7 figuranten door Luc Van den Briele
Korte inhoud:
De geesten van enkele door het oorlogsgeweld vermorzelde soldaten dwalen in en boven de Vlaamse velden. Als dwaallichtjes klampen ze zich vast aan al wat daar leeft. Alleen de op een ‘magische’ fluit spelende en zingende nar Schobbejak heeft er contact mee.
Ze vertellen wat ze tussen 1914 en 1918 hebben meegemaakt: na een enthousiast vertrek naar de oorlog, herbeleven ze de onverwachte ellende en de nabijheid van de dood in de loopgraven (met het eenmalig wonder van een verzoenende kerstvrede), de gruwel van de gasaanvallen, de schrik voor een lichamelijke en geestelijke aftakeling in een tuchtcompagnie of een strompelen naar de executiepaal. Ze walgen van het aanvaarden van de vernederingen en van hun lafhartig zwijgen. Ze zoeken troost in het café van Mama Boezinge en ondanks een donderpreek van de aalmoezenier verlangen ze naar een moment van tederheid bij een oorlogshoer. Ver achter het front worden door de oorlog geïnspireerde seksspelletjes gespeeld in de “kingkeunekaiserlijke” kastelen.
En in november van elk naoorlogs jaar zingen de gesneuvelden een bezwerende roep naar onheil over de hoofden van al wie reeds droomt van een nieuwe oorlog. Ook de nabestaanden van deze nooit teruggekeerde soldaten zingen een lied, waarin een naïeve hoop op vrede in allerlei vormen op en neer fladdert.
Decor : primitief ingerichte verblijfplaatsen van frontsoldaten.