Moord in de sekte

Stuk voor 8 dames + 5 heren door Ed Bruyninckx
Korte inhoud:
De 'Sekte van het Donker Licht,' een sekte die uitsluitend uit vrouwen bestaat met uitzondering van hun geestelijke leider Khamal Soetraan, is dringend op zoek naar nieuwe leden. Wanneer een nieuw aangeworven lid op zekere dag vermoord wordt, leidt dit tot rare toestanden en moeten er heel wat vragen opgelost worden.
Decor: de woonkamer van de sekte.