Milleke Van Heule 

Komedie voor 6 dames + 4 heren door Hilda Vleugels (+2 honden fig.)

Korte inhoud:
Dierenarts Cathy Vandoren woont bij haar mannenhatende moeder en guitige grootmoeder. 
Als de meid een aanval van hysterie krijgt, moet dringend voor een andere meid gezorgd worden. Het interim bureau stuurt daarom Milleke, een filosofische, volkse goedzak. 
Dat moeder geen mansvolk in huis wil, wimpelt hij af met de wet: gelijkheid voor alle seksen. Hij mag beginnen werken, maar krijgt een streng huishoudreglement: als hij drie dingen breekt, wordt hij afgedankt.
Bij grootmoeder staat Milleke meteen in de gunst. Maar met moeder en Cathy wil het niet boteren. Toch zal Milleke er meer dan drie weken werken, er het ene probleem na het andere oplossen en per slot van rekening voor zowel de klanten als voor de huisbewoners de zon doen schijnen.