Mijnheer de president gaat (niet) naar Botswalla

Komedie voor 6 dames + 4 heren door Jover SK
Korte inhoud:
België heeft niet langer een koningshuis en daarom werd Roger Verschueren tot President verkozen, waarom? Dat is de vraag, want de nieuwe President kent niets van de actualiteit, laat staan van politiek en weet al helemaal niet wie het in het buitenland voor het zeggen heeft en op de koop toe hoort hij niet goed of is dat schijn? Hij wordt bijgestaan door adviseurs en ministers, omwille van besparingen moet de buitenlandminister ook de opdracht van bodyguard op zich nemen. De President moet zich voorbereiden op een wereldreis, want hij is de belangrijkste President van de wereld geworden. Hoe lopen de voorbereidingen en zal Roger Verschueren de job wel aankunnen? En wat is er aan de hand in Botswalla?

Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst