MET 5 IN BED 

Komedie voor 3 dames + 5 heren door Yves Caspar 

Korte inhoud: 

De paniek slaat toe in B&B ‘De Fruitkorf.’ Bernard Barrevoets, een belangrijk recensent, kondigt zijn bezoek aan. De zenuwen laaien hoog op bij Julie, de uitbaatster van de B&B.
Ze wil dat alles piekfijn in orde is, want de beoordeling van Bernard Barrevoets kan een B&B maken of kraken. Jammer genoeg zijn de renovatiewerken aan de kamers nog niet helemaal voltooid en zal Julie moeten improviseren om Barrevoets en zijn echtgenote een vlekkeloos verblijf te bezorgen. Dankzij de hulp van vriend/buurman Viktor, lijkt dat te gaan lukken. 

Tot plots Julie haar schoonbroer Bert voor de deur staat. Hij is al zijn geld kwijt, heeft geen dak meer boven zijn hoofd en heeft zijn nieuwe vriendin meegebracht... 

Het ene misverstand volgt het andere op. Julie moet zich in steeds meer bochten wringen om bij Barrevoets te redden wat er te redden valt. 

 

Verkrijgbaar bij de auteur