Mariken van Nieumeghen

Toneelstuk voor 13 personages door Rudy Goes
Korte inhoud:

Hedendaagse vertaling en bewerking van het oudste Nederlandstalige toneelstuk, ism Walter Degroote.

Mariken woont bij haar oom, priester Gijsbrecht. Op een dag moet ze naar de markt in Nijmegen, waar ze bij haar tante zal blijven overnachten. De tante beschuldigt haar ervan een relatie met haar oom te hebben. Mariken keert gekrenkt en wanhopig terug naar huis. Ze bidt om hulp, waarbij ze zo wanhopig is dat het haar niet uitmaakt of God of de duivel haar komt helpen. De duivel hoort dit en verschijnt aan haar. Hij  belooft Mariken de zeven vrije kunsten te leren. Ze zwicht voor zijn charmes en samen vertrekken ze naar Antwerpen. Daar leiden ze een zondig leven. Na zeven jaar keert Mariken terug naar Nijmegen,  Ze krijgt berouw en zoekt vergiffenis voor haar zonden bij de paus in Rome. Tijdens de reis probeert de duivel Gijsbrecht en Mariken te doden.

 

Duur: 90 min.

Cast: 13 personages (min. 4 acteurs)

Doelgroep: 15+
Uitgegeven bij: de auteur