Boonen Louis

Contact en info:  Adres: Peerderstraat 52, 3990 Peer   Tel: 011/63.25.21
E-mail: louis.boonen@skynet.be  

't Had erger kunnen zijn 

Genre: Komedie
Voor: 5 dames, 5 heren, 0 figuranten
Duur: Avondvullend

Korte inhoud
Jaak Dujardin, een fabrikant, werkt zich uit de naad om zijn verkwistende gezinsleden te onderhouden. Het noodlot achtervolgt de brave Jaak: zijn zoon rijdt de nieuwe auto in de kreukels én wordt ervan beschuldigd een kind te hebben verwekt bij de dochter van de poetsvrouw. Eveneens verwacht zijn dochter een kind van haar werkschuwe vriend. En of dat nog niet genoeg is, komt Jaak zijn maîtresse met de mededeling dat ook zij in een gezegende toestand verkeert. Als Jaak dat alles een beetje heeft verwerkt, vertelt zijn boekhouder dat het bedrijf bijna bankroet is. Als plots iedereen op zijn kosten begint te leven en er vragen over de erfenis worden gesteld, besluit Jaak de waarheid te vertellen: Niet hij, maar de enige erfgenaam en rechthebbende is zijn zoon uit een eerste huwelijk.

Uitgegeven bij: Almo 
't Reglement 

Genre: Komedie
Voor: 3 dames, 5 heren, 0 figuranten
Duur: Avondvullend

Korte inhoud
Een pas opgericht toneelgezelschap vindt een onderkomen in een rommelig lokaal, dat aan een café grenst. Algauw maken de leden kennis met Julia en Fons. Beiden zijn nog ongehuwd, omdat ze anders de erfenis van hun tante Jet mislopen. Rustig repeteren is niet meer bij, als tante beslist dat haar erfenis gaat naar degene die het eerst trouwt. Noodgedwongen gaan Julia en Fons op zoek naar een huwelijkspartner. Buiten hun wil om worden de leden van het gezelschap in deze woelige liefdesavonturen meegesleurd.

Uitgegeven bij: Toneelfonds J. Janssens 
't Verdriet van Miet Friet 

Genre: Komedie
Voor: 7 dames, 4 heren, 0 figuranten
Duur: Avondvullend

Korte inhoud
Het hele dorp staat in rep en roer. Het café 'Bij Tilly' wordt stilaan een crisiscentrum. Iedereen praat over het 'schandaal', maar niemand weet er het fijne van. Wat is er dan gebeurd? Enkele dagen voor de zangwedstrijd haken de koorleden af. Waarom? Wie heeft hier schuld aan? Kan dat allemaal zo maar? Is dan één jaar van voorbereiding en urenlang vergaderen voor niets geweest? Voor Miet Friet dreigt er een faillissement, als de hele zaak niet doorgaat. Er wordt koortsachtig naar een oplossing gezocht, maar deze wordt niet gevonden. Totdat 'de redder' verschijnt. Eindelijk kan deze onder het juk vandaan, eindelijk mag hij zijn mond opendoen en zeggen wat hij te zeggen heeft. Het woord van de onderdrukte man brengt de oplossing.

Uitgegeven bij: De auteur 
Blijft het bij dromen 

Genre: Komedie
Voor: 5 dames, 6 heren, 0 figuranten
Duur: Avondvullend

Korte inhoud
Een gezellige (Vlaamse) volksbuurt schrikt op wanneer er een bericht komt dat ze wordt onteigend. Hetgeen betekent dat ook hun stamcafé zal moeten verdwijnen. Een of andere rijke stinkerd, die zijn geld in de filmwereld verdient, wil er een groot winkelcomplex uit de grond stampen. Meteen ontstaan er twee partijen: de vrouwen dromen van het vele geld en een filmcarrière in Hollywood; de mannen daarentegen blijven nuchter en wantrouwen de opkoper. Laat nu de mannen voor één keer gelijk hebben. De opkoper blijkt inderdaad een oplichter en een valsemunter te zijn.

Uitgegeven bij: De auteur 
Boerenverdriet 

Genre: Komedie
Voor: 6 dames, 5 heren, 0 figuranten
Duur: Avondvullend

Korte inhoud
Gegevens: een boer met geheugenverlies, een beledigde boerin, een zoon die in de boerenstiel geen toekomst ziet en zijn tijd liever besteedt aan zijn astrant lief, een dochter die droomt van glitter en glamour, een hulpvaardige buurvrouw, een bemoeial van een facteur, een journaliste en een fotograaf die meer oog hebben voor de inboedel van de boerderij dan voor de charmes van de dochter, een dokter die probeert de boer weer 'normaal' te maken en een dame die... Gevraagd: wie zal de koeien melken en op het veld werken, nu de boer op non–actief staat? Hoe moeten ze de boerderij van de ondergang redden? Oplossing: 'Als ge zelf niet graag werkt, moet ge 't de anderen laten doen,' meent de facteur. Maar wie zijn die anderen?

Uitgegeven bij: De auteur 
De blozende bosbesjes 

Genre: Komedie
Voor: 10 dames, 4 heren, 0 figuranten
Duur: Avondvullend

Korte inhoud
Enkele weken voor Kerstmis. In het dorpscafé vergadert het bestuur van het buurtcomité. Ook dit jaar wil de buurt een kerstmarkt organiseren. Maar wél een tikkeltje anders dan de voorbije jaren. Het café is tevens de pleisterplaats van enkele zwervers en een bizarre vrouw, waarvan niemand weet waar ze vandaan komt of wat ze komt zoeken in de buurt. Een vreemde man huurt voor onbepaalde tijd een kamer in het café. Is hij een praatjesmaker of vertelt hij de waarheid? Voor Muske, een 'simpel' meisje, begint een mooie toekomst, als ze verneemt wie ze in werkelijkheid is. Maar wie of wat zijn 'De Blozende Bosbesjes', en wat hebben ze met dit bijwijlen aangrijpende verhaal te maken?

Uitgegeven bij: De auteur 
De mannen van Wendy 

Genre: Komedie
Voor: 6 dames, 5 heren, 0 figuranten
Duur: Avondvullend

Korte inhoud
Wendy is de knapste cafébazin met de zachtste boezem en de poezeligste armen van wijd in de omtrek. Aan mannelijke aanbidders heeft ze geen gebrek. Toch blijft ze liever vrijgezellin. Zij hanteert de strikte regel in haar café: 'Na sluitingsuur gaat iedereen naar huis!' In een lokaal naast haar café repeteert het vrouwenkoor van 't dorp. Zij bereiden zich voor op de Grote Jaarlijkse Zangwedstrijd. Enkele dagen voor de finale weigeren de koorleden nog één noot te zingen. Het waarom van deze weigering is moeilijk te achterhalen. Er wordt druk vergaderd en koortsachtig naar oplossingen gezocht. Die zangwedstrijd moet doorgaan ! Als alle problemen van het zangkoor min of meer zijn opgelost, overweegt Wendy om toch een man in haar leven toe te laten. Zij hoeft immers maar te kiezen uit een ruim aanbod van aanbidders. Toch verloopt niet alles zoals Wendy aanvankelijk dacht.

Uitgegeven bij: De auteur 
De nieuwe euromiljonairs 

Genre: Komedie
Voor: 6 dames, 4 heren, 0 figuranten
Duur: Avondvullend

Korte inhoud
Is een superrijke suikertante in de familie altijd een zegen? Als je het aan de erfgenamen Fien en Nand vraagt, zullen zij volmondig antwoorden: 'neen!'. En met reden. Tante Flo is zo lastig als ze rijk is. Een moeilijk mens in kwadraat. Moeten Fien en Nand haar vertroetelen, of moeten zij haar kordaat aanpakken? Het is een moeilijke keuze voor zus en broer. Maar het vooruitzicht op een dikke erfenis verzacht een deel van de ellende. Het is niet 'schoon' gezegd, maar ze wachten op de laatste adem van tante. Maar dat mens is niet kapot te krijgen. Blijven wachten is dus de boodschap. Als iedereen denkt dat tante zich voortaan behoorlijk zal gedragen, gooit ze haar hele testament overhoop en laat ze een nieuw opstellen. Dit tot ergernis van Fien en Nand, natuurlijk. Wat Fien en Nand eerst niet mochten, zijn ze nu verplicht van te doen: Trouwen!

Uitgegeven bij: De auteur 
Heibel in 't dorp 

Genre: Komedie
Voor: 7 dames, 14 heren, 0 figuranten
Duur: Avondvullend

Korte inhoud
We schrijven medio de jaren '60 van de vorige eeuw. Het dorp is aan 't verloederen. De jeugd trekt weg om elders vertier te zoeken. Achiel ziet dit met lede ogen aan. Hij moet het dorp van de ondergang redden! Hij heeft een café, drie knappe dochters en een verstandige vrouw. Met deze ingrediënten trekt hij ten strijde. Maar bij zowat alles wat een mens onderneemt, zijn er voor– en tegenstanders. En dat zorgt soms voor heibel.

Uitgegeven bij: De auteur 
Mama, ze wil niet…! 

Genre: Komedie
Voor: 5 dames, 7 heren, 0 figuranten
Duur: Avondvullend

Korte inhoud
Om de status van haar gezin hoog te houden, wil een moeder haar dochter koppelen aan de zoon van een fabriekseigenaar. Dit is zéér tegen de zin van het meisje. De vader van het meisje, de broer en enkele bedienden stellen alles in het werk om een eventuele verloving te verhinderen. De moeder van de uitverkoren jonge man wil de verloving en het huwelijk in een sneltreinvaart afhandelen. Het is een onaangenaam moment als de reden van die haast aan het licht komt.

Uitgegeven bij: Toneelfonds J. Janssens 
Onweer op komst 

Genre: Komedie
Voor: 3 dames, 4 heren, 0 figuranten
Duur: Avondvullend

Korte inhoud
schuldenberg heen kijken. De bedienden dreigen met een staking, als ze hun achterstallige lonen niet onmiddellijk krijgen uitbetaald. Wanneer haar bankinstelling de geldkraan toedraait, leent de gravin geld bij een woekeraar. Als de restauratiewerken opnieuw kunnen starten, komt haar gokverslaafde zoon met de droeve tijding dat hij het kasteel heeft vergokt. De nieuwe eigenares wil van het kasteel een eroscentrum maken. Vanaf dan stellen de bedienden zich kordaat op en voeren een bittere strijd om hun kasteel te behouden. In hun strijd worden ze bijgestaan door een insecten–etende oude vrouw en een heus familiespook.

Uitgegeven bij: Toneelfonds J. Janssens 
Onze pa is aan 't flippen 

Genre: Komedie
Voor: 0 dames, 10 heren, 0 figuranten
Duur: Avondvullend

Korte inhoud
Boer Frie zijn vrouw is er met een andere vandoor. De twee zonen vinden het erg dat hun moeke weg is, de boer daarentegen... De taken in de huishouding en op de boerderij worden verdeeld. Omdat één ongeluk nooit alleen komt, slaat ook nu het noodlot toe. Door een dom (werk)ongeval verliest de boer de controle over zijn hersenen en begint wartaal uit te kramen. De ietwat wereldvreemde zonen weten zich geen raad. Hoe moet het nu verder met de boerderij en de rest...?

Uitgegeven bij: De auteur 
Papske wordt opa 

Genre: Komedie
Voor: 5 dames, 4 heren, 0 figuranten
Duur: Avondvullend

Korte inhoud
Jean, een bruggepensioneerde, heeft één wens: opa worden! Maar zijn beide dochters voelen zich nog te jong voor het moederschap. Dan neemt Jean zijn schoonzoons in vertrouwen. Hij belooft hen een flinke som geld, als ze in bed eens flink hun best willen doen. De schoonzoons happen toe. En, jawel, de dochters van Jean geraken in verwachting. Als de schoonzoons de beloofde premie komen opeisen, zegt Jean dat het in feite om een grap te doen was. Met die uitleg zijn de schoonzoons niet tevreden. Zij willen hun geld, hoe dan ook.

Uitgegeven bij: Almo 
Villa Zottekot 

Genre: Komedie
Voor: 5 dames, 5 heren, 0 figuranten
Duur: Avondvullend

Korte inhoud
Leo Bisseng zijn bedrijf is bijna failliet en daarom moet er ook in het gezin drastisch worden bezuinigd. Maar niemand van de huisgenoten trekt zich daar ene moer van aan. Integendeel. Zoonlief en dochterlief willen hun luxeleventje niet opgeven. Plots staat de minnares van Leo op de stoep. Zij wil onderdak. De boekhouder van het bedrijf betaalt niet langer meer de huur van haar appartementje. Het hondje van Leo's vrouw is ontvoerd (???) en er moet losgeld worden betaald. Omdat de poetsvrouw ervan droomt eens rijk te zijn, wordt zij van de ontvoering verdacht. Of is het de butler, die (zoals gewoonlijk) een smerig spel speelt? Misschien zit die Italiaanse kunstkenner er voor iets tussen? Zal de geflipte buurvrouw uiteindelijk trouwen met de man van haar dromen? En zal de verliefde wijkagent de dochter des huizes kunnen strikken? Je weet maar nooit, want in Villa Zottekot is alles mogelijk.

Uitgegeven bij: De auteur 
Ambiance in de keet 

Genre: Klucht
Voor: 6 dames, 3 heren, 0 figuranten
Duur: Avondvullend

Korte inhoud
Het hele gebeuren speelt zich af in een ziekenhuiskamer, afdeling plastische chirurgie. Twee jonge patiënten verblijven er voor een plastische ingreep en een oud vrouwtje ligt er te wachten op haar...dood. Wegens bezuinigingen is er maar één verpleegster op de afdeling. Zij krijgt nu en dan hulp van de klusjesman. De jonge en nog onervaren plastisch chirurg is een ware nachtmerrie. Ondanks alle ellende willen de patiënten AMBIANCE IN DE KEET.

Uitgegeven bij: Almo 
Gescheiden van tafel en bed 

Genre: Tragikomedie
Voor: 4 dames, 6 heren, 0 figuranten
Duur: Avondvullend

Korte inhoud
Op aandringen van de twee kinderen, en teneinde een definitieve echtscheiding te vermijden, hebben hun ouders een scheiding van tafel en bed met wederzijdse toestemming aangegaan. Dit betekent dat iedereen zich zal moeten aanpassen aan het nieuwe systeem, een nieuwe vorm van samenleven. Dit blijkt echter niet zo eenvoudig te zijn. Wanneer beide ouders dan op zoek gaan, ieder volgens zijn ideeën, naar een invulling van een eigen nieuw leven, levert dit opnieuw onverwachte situaties. Het slot van het stuk wil vooral op een sensibiliserende manier getuigen van de traumatische gevolgen bij kinderen, geïntegreerd op een kunstzinnige manier.

Uitgegeven bij: Almo 
Een geur van zuurkool en worst 

Genre: Volkstoneel
Voor: 3 dames, 5 heren, ad lib figuranten
Duur: Avondvullend

Korte inhoud
In het dorpscafé 'Bij Tine' staat alles in rep en roer. Enkele dagen voor de grote muziekwedstrijd weigeren de muzikanten van de fanfare nog één noot te blazen. De vragen en de problemen stapelen zich op. Wat moet Jeanne van de hot dogbarak met haar grote voorraad worsten en zuurkool aanvangen? Ligt alle schuld bij de voorzitter van de fanfare? Of heeft zijn vrouw er iets mee te maken? Hoe zal de stressgevoelige dirigent reageren? Is de jury om te kopen? Zal Tine de liefde van Vic de facteur beantwoorden? En gaat de muziekwedstrijd door...of niet?

Uitgegeven bij: Toneelfonds J. Janssens 
De storm story 

Genre: Jeugdtoneel
Voor: 9 dames, 5 heren, 0 figuranten
Duur: Avondvullend

Korte inhoud
Een groep kamperende jongeren moet vluchten voor een hels onweer. Zij komen terecht in een vervallen kasteelkamer, waarvan de deuren enkel van buiten uit te openen zijn. Vluchten is dus uitgesloten. Algauw maken ze kennis met de griezelige wezens die het kasteel bevolken: een professor–vampier met een naam van 48 letters, een hersenloos meisje dat graag verliefd wil zijn, een geflipte assistente en een knecht die van zweepslagen houdt. Plannen worden gesmeed, ontsnappingspogingen mislukken. Maar...moeten ze eigenlijk wel ontsnappen? Een verrassend einde onthult de werkelijkheid.

Uitgegeven bij: De auteur 
Wie is Nicky 

Genre: Jeugdtoneel
Voor: 6 dames, 6 heren, 0 figuranten
Duur: Avondvullend

Korte inhoud
Het verhaal speelt zich af in een 'Huis van Bewaring' voor moeilijk opvoedbare kinderen en jonge delinquenten. De zomervakantie is pas begonnen. In de recreatieruimte van de meisjes slaat de verveling toe. De jongens, die in een andere vleugel van het gebouw verblijven, kunnen via een geheime doorgang tot bij de meisjes komen. Ieder van de jongeren heeft iets op zijn of haar kerfstok en zit, al of niet, gelaten de straf uit. Buitenbeentje is de branieschopper Ine. Zij gaat er prat op, dat op haar psychiatrisch dossier staat vermeld: 'neigt naar het schizofrene'. Zij verbergt een geheim. Onder een dun laagje chroom zit een emotioneel geladen meisje. Maar daarover wil ze niet praten. Zij schuift alle schuld van haar onuitstaanbare gedrag op 'de anderen'. Tot op een dag er een nieuwe binnen komt. Nicky, is haar naam. Wie is die Nicky? Blijkbaar weet zij alles over Ine. Maar heeft zij wel het lef de waarheid omtrent Ine openbaar te maken?

Uitgegeven bij: De auteur 
De nasmaak 

Genre: Eenakter
Voor: 3 dames, 1 heren, 0 figuranten
Duur: 15 min.

Korte inhoud
Een nasmaak kan zoet, zuur, zout of scherp zijn. Maar ook wrang of bitter. Waarmee kan de nasmaak van de vergankelijkheid en de aftakeling vergeleken worden?

Uitgegeven bij: De auteur