Liefde, lust en schijnheiligheid

Komedie voor 4 dames + 1 heer door Peter De Kemel
Korte inhoud:
Markiezin van Swieten houdt ervan haar dochter op reis te sturen om tijdens haar afwezigheid, haar wildste fantasieën te realiseren met een jonge minnaar. Bij de terugkeer van haar dochter wordt de minnaar zonder scrupules aan de deur gezet, omdat ze haar amoureuze uitspattingen wenst verborgen te houden. Haar nieuwe minnaar, Markies Rosenberg, heeft er echter weet van en beslist de rollen om te keren. Hij gaat zelfs zover dat hij de façade van deftigheid en etiquette waarachter de markiezin zich schuilhoudt, voorgoed teniet doet.

Tekst uitsluitend verkrijgbaar bij Toneelfonds Janssens