Kruisweg van een non

Toneelspel voor 7 dames door Peter De Kemel
Korte inhoud:
Anno 1920. De traditie wil dat in ieder Christelijk gezin een non geboren wordt. Zo ook in het gezin Mertens, waar dochter Anna tegen wil en dank naar een slotklooster gebracht wordt. In het klooster komt het tot conflicten tussen de rebellerende Anna die haar vrijheid terug wil en de zuster overste die kost wat kost van Anna een kloosterzuster wil maken. De auteur laat u kijken achter de schermen van een slotklooster. Laat u kennis maken met de vaak nog middeleeuwse kloosteregels. Toont hoe opgekropte gevoelens bij jonge vrouwen kunnen leiden tot frustraties en geloofstwijfels. Toont gevoelens van religieuzen waarover zelden of nooit gepraat wordt.

Uitgegeven bij Toneelfonds Janssens