Koning van Spaniën

Stuk voor 6 dames + 5 heren door Mark De Bie
Korte inhoud:
Het gehucht Schippenijzel telt nog één café: De Koning van Spaniën, het toevluchtsoord voor een aantal wijkbewoners. Het café is sinds een paar jaar het eigendom van een manege–uitbater, die het zo gauw mogelijk wil afbreken om zijn zaak uit te breiden. De vroegere eigenaar, Ware Jacob, mag er contractueel nog tot aan zijn dood blijven wonen. Als Ware tenslotte sterft, op zijn negentigste verjaardag nog wel, nemen een klant en de schoondochter een ingrijpend besluit: in Wares plaats wordt zijn inwonende zoon Bert dood verklaard. Resultaat: tot vreugde van de klanten (die van het bedrog niets afweten) blijft De Koning van Spaniën open. Uiteraard ontstaan een aantal hindernissen en misverstanden, maar die worden met de glimlach te lijf gegaan.

Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst