Zilveruitjes

Komedie voor 1 dame + 1 heer door Lode Ansoms
Korte inhoud:
Staf en Maria zijn vandaag 25 jaar getrouwd. Zilveren bruiloft dus. Ze mogen beiden hun zegje doen over de voorbije periode. Ups en downs in een huwelijk, weet je wel. Ze doen dit op een komische, soms satirische en zelfs af en toe ontroerende toon in: monoloog 1: Staf  monoloog 2: Maria. Om daarna te eindigen in een korte: dialoog. Een uitstekende kans voor een ervaren actrice (45) en dito acteur (48) om naar hartenlust het publiek te bespelen. Zeer geschikt voor kleinere theaters, bijvoorbeeld.

Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst