Vrouwen met ballen

Stuk voor 4 dames + 1 heer door Peter De Pauw
Korte inhoud:
Gerda en Sabine, twee spelers van het dames-trio "vrouwen met ballen" zijn tevreden met hun tweede plaats in het eindeseizoentoernooi bowling. Maar de sfeer in het café van uitbater Arnold is niet echt feestelijk. Christiane, het derde lid, weigert mee te vieren. Ze kan zich niet verzoenen met hun verlies en gunt de overwinning niet aan "de drie gaatjes", het concurrerende bowlingteam. En al zeker niet aan Yvonne, hun voorzitster. Dat komt vooral omdat zij jaren geleden met de ondertussen ex-man van Christiane is gaan lopen.
Christiane beslist om niet bij de pakken te blijven neerzitten en ontrolt een plan. Maar of dat het goede plan is? Er wordt een terugspeelwedstrijd georganiseerd, binnen een maand. Alle leden, elk met hun eigen grote of kleine problemen moeten extra komen trainen. 
De bal gaat aan het rollen. Eén voor één worden de pins omgegooid. Wordt het een strike, een spare of kan Yoni, de vrijgevochten dochter van Arnold, de brokken nog lijmen?