Verkiezingskoorts

Stuk voor 1 dame + 3 heren door Peter De Pauw
Korte inhoud:
Een niet politiek blijspel over schijn en waarheid.
Marcel De Wit is een oude politicus die van geen wijken wil weten. Zijn vrouw Vera wil dat hij het wat kalmer aan gaat doen. De strijd en debatten naar de komende verkiezingen wordt hem immers te veel. Zijn jonge en populaire concurrent, Petrick De Rooi, staat volgens de peilingen ver boven hem. Hij wil niet verliezen. Om deze afgang te ontwijken verzint hij een plan. Met de hulp van zijn goede vriend en huisarts Koenraad veinst hij een ziekte en hoopt vanaf dan een luxeleven te kunnen leiden. Tot zijn plan in het honderd loopt.
Door een optionele proloog en epiloog kan een extra vrouwenrol toegevoegd worden.
Decor: Het salon van Marcel en Vera.