't Is geflikt

Stuk voor 5 dames + 4 heren door Henk Debal
Korte inhoud:
Commissaris Herbert Flick had zich de laatste dag, voor zijn overplaatsing naar een nieuw politiekorps, anders voorgesteld. Zeker als hij een paar wereldvedetten moet opsluiten, de poetsvrouw een affaire heeft met een gangster en dat belegd broodje zwaar op de maag ligt … 
1 of 2 dames of heren extra mogelijk.

Uitgegeven bij: de auteur
Beschikbaar in de digitale uitleendienst