Suikernonkel

Blijspel voor 3 dames + 4 heren door René Gybels
Korte inhoud:
Dom, Bie en Stan ontvangen vanwege hun onbekende suikernonkel een uitnodiging voor een bezoek. Zij gissen volop naar de reden. Wil nonkel zijn erfgenamen leren kennen met het oog op een testament? Zij hebben het bij het rechte eind. Alleen heeft nonkel een onaangename verrassing in petto: hij wil zijn volledig vermogen nalaten aan slechts één van zijn drie familieleden, uiteraard aan de meest geschikte. De strijd om de erfenis barst los. Alle troeven worden uitgespeeld om mekaar onderuit te halen. Omdat nonkel gewaarschuwd heeft voor laster, wordt de huisbediende ingeschakeld om de fouten en gebreken van de tegenpartij tot bij nonkel te laten doordringen. Het uur van de waarheid is aangebroken. Vooraleer het verdict te vellen, onderwerpt nonkel zijn kandidaat–erfgenamen aan een ultieme test. Deze wordt Dom en Bie fataal. Stan wordt de enige erfgenaam. Of toch niet? Want er volgen nog een hele reeks verrassende onthullingen.