Strengen

Eenakter voor 5 dames + 5 heren door Luc Van den Briele
Duur: 30 minuten
Korte inhoud:
Een veertienjarig meisje verongelukt en is aan het sterven. Ze komt in de wachtkamer van de dood terecht. In de verte ziet ze haar wachtende voorouders en ver beneden haar reageren familieleden, leraars en schoolvrienden op haar dood. Ze zit nog met een streng aan elk van hen verbonden, maar de waker aan de poort van de dood knipt alle levensstrengen een voor een door. Wie knipt hij eerst en wie laatst?