Die genoughelycke cluychte van den Sotscop

Stuk voor 2 dames + 5 heren door Luc van Balberghe   (eenakter van 15 minuten)
Korte inhoud:
In een fictief koninkrijk leven twee bevolkingsgroepen. De Vlijtigen werken hard in stilte en betalen veel belastingen, de Vadsigen doen niets, maar roepen luid en laten zich onderhouden. De koning denkt dat zijn macht eendracht creëert in zijn land, maar het volk mort... De ene groep vindt dat hij te veel betaalt, de andere dat hij te weinig krijgt. Sotscop, de hofnar, houdt iedereen een spiegel voor. Als ten slotte de Vlijtigen de koning afzetten en Sotscop tot hun koning willen benoemen, moet hij partij kiezen... Dit satirische wagenspel, dat ook als eenakter kan gespeeld worden, is een (heel laat) postmiddeleeuws 'koningsdrama' met zeer herkenbare trekjes en dubbelzinnige toespelingen.

Tekst uitsluitend verkrijgbaar bij de auteur