Rusthuis Merelhof

Stuk voor 5 dames + 5 heren door Lode Pools
Korte inhoud:
In het rusthuis MERELHOF blikt een gepensioneerd schooldirecteur terug op zijn leven.
De belevenissen op school.
Zijn huwelijk en gezinsleven.
Zijn verblijf in het rusthuis.
Een wat gelouterde, nostalgische terugblik van een bejaard man. Het leven heeft hem alles behalve gespaard. Toch lijkt hij niet ontgoocheld.

Uitgegeven bij: de auteur
Beschikbaar in de digitale uitleendienst