Rijstpap, jongen?

Stuk voor 2 dames + 1 heer door Paul Dewilde
Korte inhoud:
De hoogbejaarde Hilda vertoont toenemende tekenen van geheugenverlies. Daarom wil haar zoon Richard haar naar een rust- en verzorgingstehuis brengen. Zijn dochter Suzy is hier fel tegen gekant. Door omstandigheden heeft zij haar grootmoeder, Hilda, nog maar recentelijk leren kennen en ze wil de verloren tijd goedmaken.  Richard ziet met lede ogen aan hoe Suzy haar grootmoeder compleet idealiseert.  Maar door haar alsmaar toenemende dementie, gaat Hilda steeds meer in het verleden leven en komt een schokkend - voor Suzy onbekend familiegeheim - aan het licht. Een kort en krachtig psychodrama dat uitermate geknipt is als onderdeel voor een twee- of drieluik of voor een thema-avond. Ook voor de acteurs/trices biedt ‘Rijstpap, jongen’ een niet te versmaden uitdaging.

Tekst uitsluitend verkrijgbaar bij Toneelfonds Janssens