Op z'n Frans

Stuk voor 4 dames + 3 heren door Henk Debal
Korte inhoud:
Pubers in huis, niet altijd een lachertje. Relativeren kan helpen, al maken de roddelende buurvrouw en je beste vriend het er niet makkelijker op. Gelukkig is er je partner en de koffiekoeken waarop je kan rekenen … hoop je.

Uitgegeven bij: de auteur
Beschikbaar in de digitale uitleendienst