Onvergetelijk

Monoloog voor 1 dame door Pol Anrys
Korte inhoud:
Margriet is een volkse vrouw die geniet van het leven. Doch, er schort iets: ze loopt soms de verkeerde straat in of zoekt soms naar iets dat ze niet meer vindt. De dokter maakt duidelijk waar ze aan toe is: Alzheimer zal haar verdere leven bepalen. De aanvankelijk grappige situaties met ‘hulpmiddeltjes’, deinen uit in momenten waarop ze zich moet verantwoorden bij de politie omwille van haar vreemd gedrag. Margriet belandt in de dagopvang van een instelling. Haar entree als nieuwkomer en de Bingo- en Twisterspelletjes die ze met haar lotgenoten speelt, leveren een schitterend ‘het leven zoals het is in de zorginstelling’ op. Met medebewoner Fonske, begint ze zelfs een romance, tot wanhoop van diens vrouw.
De dementie knaagt genadeloos voort en de ‘grijze brij’ in haar hoofd, zoals Margriet het zelf noemt, wordt groter. In een ontroerende (gezongen) brief aan dokter Alzheimer, vraagt ze om zo lang mogelijk de mooie dingen helder te mogen beleven. De herinnering aan haar overleden echtgenoot Maurice, die voor haar op hun huwelijk een eigen versie van ‘Unforgettable’ (‘Onvergetelijk’: een begrip met een erg dubbele betekenis) zong, is er daar één van. Voor ze totaal afhankelijk wordt, besluit ze in een helder moment, dat ze haar laatste levensfase op een zinvolle manier wil invullen…
Decor: één neutraal decor, dat door belichting en het (ver)plaatsen van meubilair, snel in een andere locatie kan worden omgetoverd.

Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst