Nuchter kalf ontmoet romantisch varken

Blijspel voor 2 heren door Lode Ansoms
Korte inhoud:
De romanticus Hilarius, schrijver en dichter ontmoet in het park François. François, een controleur van de belastingen is een cynisch en naar eigen zeggen zeer nuchter persoon. Hilarius heeft een boek geschreven dat zowat alle Vlaamse spreuken en gezegdes bevat. De twee mannen voeren hierover een felle discussie. Aanleiding is de spreekbeurt die Hilarius voorbereidt. François tracht hem met zijn nuchtere kijk de grond in te boren. Of hem dat lukt is een andere kwestie. Amusant steekspel tussen twee verschillende types.

Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst