Nooit te oud om gek te doen

Stuk voor 5 dames + 4 heren door Willy Gilis
Korte inhoud:
De twee vrijgezellen Fons en Juul, wonen samen met hun eveneens ongehuwde zuster Martha op hun boerderij. Het leven gaat zijn gewone gang. Juul klaagt over zijne rug en Fons zaagt over de politiek. Maar op een dag krijgen ze het vermoeden dat Martha een vrijer heeft en dat willen ze verhinderen. Toch zal Martha haar ware 'Romeo' komen opdagen.

Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst