MiraFlor

Komedie voor 6 dames + 3 heren door Herwig Van Landuyt
Korte inhoud:
Als twee jonge mensen voor 't eerst verliefd zijn, uiten ze hun gevoelens voor elkaar op 1001 manieren al naargelang de stand van de maan, hun eigen bioritme, de... maar nu ter zake. We hebben het hier over Mira en Flor. Die twee beleven hun verliefdheid haaks op de tijdsgeest (eerst 't bed en pas daarna de kennismaking), op een aandoenlijk kinderlijke wijze. Ze worden met woord, daad, danspasjes, hulpmiddelen, bewonderende blikken en commentaar bijgestaan door Aglaia, Euphrosyne en Thalia, de charites, die geregeld de Griekse mythologie ruilen voor de zielsverrukking van de liefde in 't menselijk bestaan.