Mie mossel

Volksstuk voor 3 dames + 3 heren door Eddy Van Ginckel
Korte inhoud:
Voor wie maar niet genoeg krijgt van de 'linke' figuren die opduiken in 'De familie Krapuul' en 'De Bende van Mottige Pier' is er ook nog 'Mie Mossel.'

Mie Mossel was een stevige vrouw met een grote klep, die jarenlang een vistoer had. Waar anderen dit deden met paard en kar, trok zij zelf haar viskar voort in weer en wind. Door brute pech brandde ooit haar kot af en kwam ze 'gelukkig' terecht bij enkele 'brave' mensen van het Antwerpse Schipperskwartier, die haar onvoorwaardelijk onderdak gaven. Ze droomde ervan ooit ergens een klein eethuisje te kunnen openen, maar door het ontbreken van de nodige financiële middelen (zeg maar: centen) werd deze droom op de lange baan geschoven. Maar misschien is er hoop...?