Meetje en de Arnoldboom

Jeugdtoneel voor 3 dames + 4 heren door Luc Van den Briele
Korte inhoud:
De directeur van een groot bouwbedrijf (en bekend huisjesmelker) wil de woning van een oude maar nog erg kranige vrouw voor een appel en een ei kopen omdat haar huisje een groot bouwproject verhindert. Ze weigert haar woning te verlaten. Om de vrouw onder druk te zetten, laat de directeur haar door een knokploeg overvallen en mishandelen. De burgemeester (en vriend van de huisjesmelker) is het bouwproject genegen en wil de oude vrouw overtuigen dat verhuizen voor haar de beste oplossing is. Alleen een paar buurtkinderen helpen en steunen de vrouw. Naast het huis van de vrouw staat een dikke boom, waarin de oude rat Arnold woont. De vrouw gaat ook bij hem op de deur kloppen. Zijn (sprookjesachtige) hulp zou wel eens doorslaggevend kunnen zijn voor het bereiken van een oplossing voor het probleem en voor een happy end.