Ludwig van Beethoven

Toneelspel voor 5 dames + 5 heren door Lode Pools
Korte inhoud:
Een fragment uit het leven van de grote componist Ludwig van Beethoven: – zijn worstelen met de muziek, – zijn idealen, – zijn steeds toenemende doofheid, – zijn strijd tegen talloze ziekten, – de problemen met zijn familieleden, – de onenigheden met zijn beste vrienden, – zijn frustraties, – zijn talloze liefdes. En vooral is er zijn prachtige muziek.