Krakende krukken

Blijspel voor 3 dames + 5 heren door Eddy Van Ginckel
Korte inhoud:
Toineke worstelt met grote financiële problemen. Zijn kroeg is het faillissement nabij en hij weet geen oplossing te vinden. Tot op een dag wanneer hij het bezoek krijgt van twee ouwe charlatans die hem voorstellen om de "stiel" te leren. Zij willen hem inwijden in de kunst van het zakkenrollen. Mede aangespoord door zijn liefde gaat hij op dit aanbod in, met alle gevolgen vandien. Dit is een vernieuwde versie van de vroegere titel: 'Den Derde Krak.'