Komkommer en kwel

Blijspel voor 5 dames + 4 heren door Luc Kerkhofs
Korte inhoud:
We zijn getuige van de lotgevallen van het zesde leerjaar in een lagere school. Met zijn strenge juf, de saaie lessen die meestal uitmonden in ongecontroleerde chaos, voorbereiding op de plechtige communie, de eerste omzichtige voorlichting, de eerste vriendjes en vriendinnetjes, de keuzes die moeten gemaakt worden voor volgend jaar want ze staan hier op de drempel van het leven. Kortom, al de kleine kanten van het 'puber zijn' die wij allemaal zelf beleefd hebben op de gezegende leeftijd van 12 jaar. De rol van de kinderen wordt gespeeld door volwassenen wat de hele opzet erg leuk maakt.