Kiezen of delen

Stuk voor 6 dames + 3 heren door Nester Kempens en Frie Viccy
Korte inhoud:
Ergens in een Vlaams dorp is alles in gereedheid gebracht voor de verkiezingen van de gemeenteraad plus provincieraad. Al jaren gaan deze verkiezingen door in het voor iedereen bekend “kleuterschooltje”, daar waar ook dit jaar door werklieden van de gemeente alles in gereedheid werd gebracht voor een degelijk geordend stembureau.
Zoals bij elke verkiezing werd ook deze keer Gentil Van Looveren aangesteld als voorzitter van het stembureau en het is hij die een secretaris moet kiezen en z’n bijzitters een rol moet geven waardoor de vlam al meteen in de pan slaat.
Nog voor de deuren officieel opengaan dient zich al een eerste probleem aan: een gordijn van een stemhokje weigert dienst. Leon, de klusjesman van de gemeente, wordt opgeroepen om dit probleem op te lossen.
Buiten de voorzitter met z’n bijzitters daagt er helaas geen enkele kiezer op. Hoe is dat toch mogelijk…?

Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst