Jan en de andere man

Stuk voor 5 dames + 3 heren door Herwig Van Landuyt
Korte inhoud:
Jan is een bejaarde dakloze die door de onbekrompen bommoeder Annick wordt opgevangen. Zij is het gewend zich constant weg te cijferen voor de evenmens.
Haar drie tieners, zo ruimdenkend als hun moeder en hun oma, zijn onmiddellijk in de ban van Jans levenswijsheid en cultuur. Alle drie zijn ze dan ook bijzonder opgezet met de intrigerende gast. Niet echter Annicks broer, de rijke luis in de bescheiden neppels van de familie.
 

Uitgegeven bij: de auteur
Beschikbaar in de digitale uitleendienst