Immoreel

Stuk voor 5 dames + 5 heren door Lode Ansoms
Korte inhoud:
Piet en Stan zijn makelaars. Ze runnen een immo–kantoor. Amanda, niet al te mooi maar goed van de tongriem gesneden, helpt waar ze kan. Ze bemoeit zich met het liefdesleven van beide heren, die het met de moraal niet zo nauw nemen. De heren maken er een sport van om zoveel mogelijk met euh...brave meisjes in het nest te duiken. Zelfs een scorebord komt eraan te pas. Als de vaste vriendinnetjes het niet langer pikken en eigenaardige cliënten op ongepaste momenten komen binnenvallen, dreigen de deugnieten te verzuipen in hun zelfgeschapen chaos.

Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst