Ieder huisje heeft zijn...

Stuk voor 4 dames + 3 heren door José Ruysevelts
Korte inhoud:
Betty Borremans heeft het druk. Veel te druk…  Overdag aan de kassa van de Liddl… ’s Avonds ontvangt ze als madame Vera klanten aan huis. Haar man en kinderen zijn liever lui dan moe. Op een dag gebeurt het onvermijdelijke…  Burn-out… Adolf , Betty ’s vader en gewezen rijkswachter, neemt de touwtjes in handen. Discipline is één van zijn stokpaardjes…

Uitgegeven bij ALMO
Beschikbaar in de digitale uitleendienst